(TBMK) – Năm 2020, Sở Công Thương tỉnh Bình Phước đề ra mục tiêu thực hiện: Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 14%; Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng dự kiến đạt 60.000 tỷ đồng, tăng 15,38% so năm 2019; Kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt 2.560 triệu USD, tăng 8,02% so với năm.

Thời gian vừa qua, nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo đột phá trong phát triển công nghiệp, ngành Công Thương Bình Phước đã quyết liệt trong cải cách hành chính (CCHC), cải thiện môi trường cạnh tranh, thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp. Với vai trò là đơn vị đầu mối trong thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước về lĩnh vực Công Thương, bên cạnh nỗ lực rà soát nhằm cắt giảm các thủ tục hành chính (TTHC) không cần thiết, ngành Công Thương Bình Phước đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giải quyết các TTHC, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Năm 2019, được xem là năm thắng lợi của ngành Công Thương Bình Phước với nhiều chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch ở mức khá cao. Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 12,04% so với năm 2018, trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 13,13%; thương mại – dịch vụ tăng 19,54%; xuất khẩu tăng 8,01%. 

Với sự đồng hành của ngành Công Thương, tình hình kinh tế, xã hội năm 2019 của Bình Phước tiếp tục chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 7,8%. Đây là mức tăng trưởng cao nhất từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay.

Sở Công Thương tỉnh Bình Phước đã ban hành quy chế thực hiện mô hình 4 tại chỗ trong giải quyết TTHC tại Trung tâm hành chính công tỉnh

Ông Nguyễn Anh Hoàng, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình Phước cho biết, hiện Sở đã ban hành quy chế thực hiện mô hình 4 tại chỗ (gồm tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, xét duyệt và trả kết quả tại chỗ) trong giải quyết TTHC tại Trung tâm hành chính công tỉnh. Triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng chữ ký số cho cán bộ giải quyết TTHC điện tử.

Đặc biệt, công chức lãnh đạo được cấp phát chữ ký số eToken để sử dụng trong hoạt động công vụ tại cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của Sở, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN), người dân hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ông Hoàng cho biết thêm, một trong những đột phá trong năm qua là sở đã rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cấp điện cho DN từ 14 ngày làm việc xuống còn 5 ngày làm việc, giảm 9 ngày so với quy định… Theo kế hoạch, trong năm 2020, chúng tôi sẽ đẩy mạnh phát triển và thu hút đầu tư vào các công nghiệp chế biến sâu và các ngành mũi nhọn, có khả năng tham gia sâu vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời, đẩy nhanh quá trình tích hợp công nghệ tiên tiến từ cuộc CMCN 4.0 vào trong sản xuất công nghiệp nhằm tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, mô hình nhà máy thông minh.

Bên cạnh đó, ngành Công Thương Bình Phước sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác triển khai thực hiện các chủ trương, chỉ đạo công tác CCHC từ Trung ương đến địa phương. Đồng thời tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ DN như: thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp cụ thể tháo gỡ kịp thời cho DN.

Đồng thời, tăng cường hợp tác đầu tư với các tỉnh thành phố trong khu vực, các tập đoàn kinh tế lớn, để bổ sung quy hoạch các cụm công nghiệp, hợp tác quốc tế và đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư lĩnh vực công nghiệp. Rà soát điều chỉnh, quy hoạch cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh phục vụ thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *