(MK – ASEAN) – Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1548/QĐ-TTg và Quyết định 1549/QĐ-TTg về việc công nhận thành phố Đồng Xoài và thị xã Phước Long (tỉnh Bình Phước) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2019.

Thực hiện xây dựng NTM, thành phố Đồng Xoài và thị xã Phước Long đã đạt nhiều kết quả tích cực: Các tiêu chí/chỉ tiêu đều tăng dần, có mức tăng cao từ 1-3 lần so với năm 2011. Thu nhập bình quân 60 triệu đồng/người/năm. Người dân tham gia bảo hiểm đạt gần 91%. Môi trường được người dân quan tâm như việc phân loại rác thải…

Huy động nguồn lực để xây dựng NTM tại thành phố Đồng Xoài là 489,112 tỷ đồng, thị xã Phước Long là 390,3 tỷ đồng, không có nợ đọng trong xây dựng NTM.

An ninh trật tự ổn định, nhiều mô hình phòng chống tội phạm được nhân rộng. Người dân hài lòng về kết quả xây dựng NTM trên địa bàn thành phố và thị xã đạt mức 98%.

Theo Quyết định phê duyệt, UBND tỉnh Bình Phước có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo thành phố Đồng Xoài và thị xã Phước Long tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí; chú trọng tiêu chí môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng NTM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *