(MK - ASEAN) - Ngày 28/9, UBND tỉnh Bình Phước đã có Công văn số 3258/UBND-KGVX về việc tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên (HSSV) vay vốn, góp phần giúp HSSV vượt qua khó khăn do dịch Covid-19.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo các trường/cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh cung cấp kịp thời bản chính Giấy xác nhận HSSV đang theo học tại trường/cơ sở đào tạo để bổ sung hồ sơ vay vốn sung (theo đề nghị của HSSV).

Việc cung cấp giấy xác nhận thực hiện theo hình thức trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu diện. Trong trường hợp các trường/cơ sở đào tạo không thể cung cấp kịp thời bản chính giấy xác nhận cho HSSV trong thời gian giãn cách xã hội hoặc thực hiện học trực tuyến do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 thì cung cấp trước bản scan/ảnh chụp có dấu đỏ cho HSSV bằng cách: gửi từ hộp thư điện tử của trường/cơ sở đào tạo đến hộp thư điện tử của HSSV và hộp thư điện tử của NHCSXH nơi dự kiến cho HSSV vay vốn.

UBND tỉnh Bình Phước cũng đề nghị Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh chỉ đạo Phòng giao dịch NHCSXH các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, phổ biến công khai nội dung Công văn số 8225/NHCS-TDSV ngày 17-9-2021 của Tổng giám đốc NHCSXH. Đồng thời phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn; hội đoàn thể nhận ủy thác; trưởng các thôn, ấp, khu phố…; tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện bình xét, xác nhận đối tượng vay vốn đảm bảo công khai, đúng quy định, quy trình. Đồng thời hoàn thiện hồ sơ vay vốn, tạo điều kiện cho người vay vốn nhận tiền vay kịp thời.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu Chiến binh, Tỉnh đoàn chỉ đạo hội đoàn thể các cấp tham gia, phối hợp chặt chẽ với NHCSXH tỉnh, Phòng giao dịch của NHCSXH các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình tín dụng ưu đãi đối với HSSV có hoàn cảnh khó khăn.

Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tích cực hỗ trợ và phối hợp với NHCSXH tỉnh, các Phòng giao dịch của NHCSXH tại địa phương tạo điều kiện cho HSSV tiếp tục được vay vốn để đóng học phí, mua sắm sách vở, phương tiện học tập… đảm bảo chính xác, kịp thời.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *