(MK - ASEAN) - Bình Phước là tỉnh biên giới và đang hướng đến là một trung tâm phát triển công nghiệp - năng lượng, do vậy, việc có một sân bay lưỡng dụng có vai trò đặc biệt quan trọng.

Vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước – ông Nguyễn Văn Lợi cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã đi khảo sát vị trí để lập dự án xây dựng sân bay lưỡng dụng.

Trước đó, trong buổi làm việc với các lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Phước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý với kiến nghị của tỉnh là giao sân bay Técníc Hớn Quản cho Bình Phước mở rộng 400ha đến 500ha để thực hiện sân bay lưỡng dụng theo hình thức đối tác công tư (PPP). Đây là sân bay vừa phục vụ phát triển kinh tế vừa thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.

Tại buổi khảo sát, ông Nguyễn Văn Lợi nhấn mạnh, Bình Phước là tỉnh biên giới và đang hướng đến là một trung tâm phát triển công nghiệp – năng lượng, do vậy, việc có một sân bay lưỡng dụng có vai trò đặc biệt quan trọng.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi đề nghị các sở, ngành, đơn vị nhanh chóng thực hiện những phần việc được giao. Ngay trong tháng 3/2021 có kết quả báo cáo Thường trực Tỉnh ủy để tỉnh đề nghị với Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông – Vận tải và các bộ, ngành liên quan theo yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Đồng thời, các sở, ngành liên quan nghiên cứu và cùng với đơn vị tư vấn lập quy hoạch một sân bay có quy mô nhỏ, lưỡng dụng để kết hợp phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng – an ninh.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *