(MK - ASEAN) - Theo lãnh đạo thành phố, năm 2020, Đồng Xoài thực hiện nhiều dự án giải phóng mặt bằng, nhất là công trình giao thông. Đến nay chưa thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ hộ dân do vướng các quy định về thu hồi đất, từ đó dẫn đến tiến độ giải ngân vốn chưa cao…

Vừa qua, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh Bình Phước – ông Phạm Công đã khảo sát thực tế các dự án, công trình và làm việc với lãnh đạo thành phố Đồng Xoài về công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản.
Theo UBND TP.Đồng Xoài, năm 2019, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản của thành phố được giao hơn 354 tỷ đồng, giải ngân gần 274 tỷ đồng, đạt hơn 74% kế hoạch. Đồng thời quyết toán kéo dài hết tháng 4/2020 đạt gần 18 tỷ đồng, bằng 18% vốn được phép giải ngân một số công trình, dự án.
Năm 2020, tổng kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản do thành phố quản lý trên 281 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 4, tổng khối lượng hoàn thành gần 83 tỷ đồng, đạt 32% kế hoạch.
Năm 2020, tổng kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Đồng Xoài quản lý là trên 281 tỷ đồng

Theo lãnh đạo thành phố, năm 2020, Đồng Xoài thực hiện nhiều dự án giải phóng mặt bằng, nhất là công trình giao thông. Đến nay chưa thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ hộ dân do vướng các quy định về thu hồi đất, từ đó dẫn đến tiến độ giải ngân vốn chưa cao. Vốn đầu tư cho các xã nông thôn mới gặp khó khi bị hụt thu từ nguồn tiền sử dụng đất. Thành phố Đồng Xoài kiến nghị các sở, ngành quan tâm sớm bố trí vốn, tạo điều kiện cho thành phố đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án, như xây dựng kè và nạo vét hồ Suối Cam, đường Trường Chinh đến Khu công nghiệp Đồng Xoài III.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát và lãnh đạo thành phố đã trao đổi, làm rõ trình tự, thủ tục triển khai dự án; chất lượng, tiến độ công trình; “hiến kế” để HĐND tỉnh báo cáo và tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các nhóm vấn đề, như: xử lý vướng mắc trong giải phóng mặt bằng; sớm bố trí nguồn vốn được phê duyệt; giải bài toán tái định cư; đề xuất xem xét thuận chủ trương phê duyệt dự án quy trình một lần duy nhất…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *