(MK-ASEAN) – UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành quyết định thu hồi đất đã cho Công ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Sài Gòn Mũi Né (Công ty Sài Gòn Mũi Né) thuê để thực hiện dự án Khu nghỉ dưỡng dành cho người cao tuổi tại phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết.

Theo đó, quyết định thu hồi diện tích 28.690 m² đất đã được UBND tỉnh cho Công ty Sài Gòn Mũi Né thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm để thực hiện dự án tại Quyết định số 24/QĐ UBND/2008.

Lý do thu hồi là vì dự án chậm triển khai. Trong năm 2017, UBND tỉnh đã có công văn và Sở Kế hoạch và Đầu tư có quyết định chấm dứt hoạt động cũng như thu hồi dự án trên; dự án hết thời hạn 24 tháng được tiếp tục sử dụng đất theo quy định mà chủ đầu tư không thực hiện được việc bán tài sản hợp pháp của mình gắn liền với đất cho nhà đầu tư khác, thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo Luật Đất đai năm 2013.

Chủ tịch UBND phường Hàm Tiến giao quyết định thu hồi đất cho Công ty Sài Gòn Mũi Né theo quy định; trường hợp Công ty không nhận quyết định hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản; niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND phường Hàm Tiến, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư phường Hàm Tiến.

Đối với phần diện tích 28.690 m² đất đồi chưa sử dụng do UBND phường Hàm Tiến quản lý sẽ giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Phan Thiết tiến hành đo đạc cụ thể, triển khai các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Riêng phần diện tích 465 m² đất trồng cây lâu năm do Công ty Sài Gòn Mũi Né nhận chuyển nhượng của hộ dân để thực hiện dự án thì tiếp tục sử dụng theo hiện trạng và mục đích sử dụng là trồng cây lâu năm trong thời hạn sử dụng đất.

Đồng thời, UBND Bình Thuận giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thực hiện thủ tục huỷ hợp đồng thuê đất, giấy chứng chứng quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty Sài Gòn Mũi Né theo quy định.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *