(MK - ASEAN) - Tổng kế hoạch năm 2020 của Bộ GTVT khoảng 39.762 tỷ đồng, gồm: 35.977 tỷ đồng kế hoạch năm 2020 và 3.785 tỷ đồng kế hoạch kéo dài. Tính tới hết tháng 7/2020, Bộ GTVT giải ngân được khoảng 16.587 tỷ đồng, đạt 41,7% kế hoạch giải ngân cả năm, sản lượng thực hiện (gồm giá trị khối lượng thi công hoàn thành, tạm ứng hợp đồng, giá trị làm thủ tục quyết toán, hoàn ứng trước kế hoạch) ước đạt 17.085 tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết, cơ quan này sẽ tập trung thực hiện nhiều giải pháp, bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch năm 2020

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, từ đầu năm 2020, Bộ GTVT đã nghiêm túc thực hiện và đề ra nhiều giải pháp chỉ đạo, điều hành quyết liệt các dự án đầu tư công quy mô lớn, quan trọng để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Do đó, kết quả giải ngân kế hoạch đến nay đã có chuyển biến tích cực, công tác kế hoạch dần đi vào nề nếp và đạt được một số kết quả khả quan.

Các giải pháp trọng tâm gồm: Cá thể hóa trách nhiệm cá nhân; tăng cường trách nhiệm các cơ quan tham mưu, quy định cụ thể thời gian xử lý thủ tục phê duyệt, thủ tục thanh toán; tăng cường kiểm tra hiện trường để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng; chủ động điều hòa, điều chỉnh kế hoạch vốn năm giữa các dự án.

Trong các tháng cuối năm 2020, Bộ GTVT sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo để đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch năm 2020.

Cụ thể, Bộ đã chỉ đạo các Chủ đầu tư/Ban quản lý dự án thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà thầu, tư vấn; thủ tục điều chỉnh thiết kế, dự toán; thủ tục quyết toán các dự án; thúc đẩy tiến độ, chất lượng thi công công trình…; trên cơ sở đó rà soát, điều chỉnh kế hoạch giải ngân chi tiết hàng tháng từ nay tới cuối năm của từng dự án, từng chủ đầu tư để đảm bảo khả thi, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế.

Đặc biệt, theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019 mới có hiệu lực và thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Bộ GTVT đã chủ động cắt, chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có tiến độ thực hiện tốt.

Dự kiến trong tháng 9/2020, Bộ GTVT sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ hoặc chủ động điều chuyển nguồn vốn cho các dự án khác theo thẩm quyền đối với một số dự án hiện tồn tại nhiều vướng mắc giải phóng mặt bằng kéo dài, chưa giải quyết dứt điểm như: đường kết nối đường Hồ Chí Minh và QL 12B đi QL1 (tỉnh Hòa Bình); mở rộng tuyến nối QL1 với đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi và đưởng ven biển tỉnh Quảng Nam (thuộc QL 40B, tỉnh Quảng Nam); nâng cấp các đoạn xung yếu trên QL24, dự án thành phần 2, tỉnh Kon Tum và tuyến tránh QL1 qua thành phố Tân An, tỉnh Long An công tác giải phóng mặt bằng…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *