Ngày 13/1, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã tổ chức triển khai các quyết định về công tác cán bộ.

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước Nguyễn Hoàng Anh trao quyết định và chúc mừng ông Đặng Sỹ Mạnh.

Theo đó, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp quyết định bổ nhiệm ông Đặng Sỹ Mạnh, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Đồng thời, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam quyết định bổ nhiệm ông Đặng Sỹ Mạnh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Đặng Sỹ Mạnh từng kinh qua các chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt khu vực 2, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đường sắt (RPMU) thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Phó Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Trao các quyết định và chúc mừng ông Đặng Sỹ Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước Nguyễn Hoàng Anh mong rằng với kinh nghiệm, trí tuệ, tinh thần cống hiến hết mình, ông Đặng Sỹ Mạnh sẽ cùng Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đoàn kết một lòng, lãnh đạo Tổng công ty vượt qua khó khăn, tiếp tục phấn đấu đưa ngành đường sắt thể hiện được vị thế trong các loại hình vận tải.

Lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trao quyết định và chúc mừng ông: Hoàng Năng Khang, Hoàng Gia Khánh.

Cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Vũ Anh Minh và Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Đặng Sỹ Mạnh đã trao quyết định bổ nhiệm các ông Hoàng Năng Khang, Hoàng Gia Khánh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *