(MK – ASEAN) – Phát biểu tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương diễn ra ngày 29/12/2020, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đã đề xuất 4 giải pháp để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội trong năm 2021.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh cho rằng, thực tế năm 2020 nổi lên 3 thách thức lớn: Thứ nhất, dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp với các biện pháp phòng chống dịch bệnh đã tác động sâu sắc đến nền kinh tế có độ mở như Việt Nam; Thứ hai, thiên tai, dịch bệnh ngay từ đầu năm và kéo dài liên tục trong cả năm; Thứ ba, cạnh tranh địa chính trị và bảo hộ mậu dịch của chủ nghĩa dân tộc ảnh hưởng rất mạnh đến thương mại và dòng chảy kinh tế quốc tế.

Từ những phân tích, nhận định trên, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho rằng, câu chuyện thực hiện mục tiêu kép trong năm 2021 vẫn cần sự chỉ đạo xuyên suốt, thống nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để có giải pháp cho các bộ ngành thực thi trong phát triển kinh tế xã hội.

Từ đó, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã đề xuất các nhóm nhiệm vụ cần tập trung trong phát triển kinh tế xã hội năm 2021, trong đó:

Một là: Khâu phát triển thị trường bao gồm cả thị trường nước ngoài và thị trường trong nước. Thị trường nước ngoài với 17 FTA đã có đòi hỏi cần thực hiện các chương trình hành động Chính phủ đã ban hành. Đây là mục tiêu rất cơ bản để bảo đảm nhiệm vụ của năm 2021 cũng như cả kế hoạch 5 năm.

Hai là: Nhiệm vụ tổ chức thực thi pháp luật và hoàn thiện khung khổ pháp luật; cần nhanh chóng cụ thể hóa các chính sách của Đảng về công nghiệp, về thương mại, hội nhập, năng lượng thành cơ chế chính sách.

Ba là: Tiếp tục tạo điều kiện khai thác tốt thị trường nội địa trong việc hình thành và phát triển các trung tâm logistics lớn, các trung tâm phân phối lớn, gắn kết các chuỗi cung ứng với các khu vực sản xuất.

Bốn là: Chính phủ và doanh nghiệp cần đồng hành với nhau để thực hiện phát triển thương mại điện tử và chuyển đổi số.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *