(MK - ASEAN) - Bột giặt LIX đặt mục tiêu doanh thu năm 2020 tăng trưởng 10% so với năm trước đó.

Ngày 24/6 tới đây CTCP Bột giặt LIX (mã chứng khoán LIX) sẽ tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Kết quả kinh doanh năm 2019

Năm 2019 của Bột giặt LIX khép lại với doanh thu và lợi nhuận đều cao nhất từ trước đến nay. Doanh thu thuần đạt 2.526 tỷ đồng, tăng trưởng 9,4% so với năm trước đó và vượt 5% kế hoạch năm.

Lợi nhuận trước thuế đạt 225 tỷ đồng, vượt 25% chỉ tiêu lợi nhuận được giao và lợi nhuận sau thuế đạt 179 tỷ đồng, tăng trưởng 21,2% so với cùng kỳ năm 2018. EPS đạt 4.957 đồng.

Năm 2019 công ty đã tự động hóa các dây chuyền sản xuất, quy chuẩn hóa quy trình tác nghiệp đến từng bộ phận dẫn tới năng suất lao động cao. Về mặt tiêu thụ, thị trường truyền thống phía Nam vẫn phát triển ổn định với mức tăng trưởng 5,5%.

Với kết quả đạt được, HĐQT công ty trình phương án phân phối lợi nhuận, trong đó dành 113,4 tỷ đồng chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 35% cho cổ đông.

Trước đó công ty đã tạm ứng trước cổ tức bằng tiền tỷ lệ 25% vào cuối tháng 12/2019, và 5% vào tháng 6/2020. Số còn lại công ty sẽ chi trả trong thời gian tới.

Bột giặt LIX: Kế hoạch lãi 230 tỷ đồng năm 2020, chia cổ tức năm 2019 tỷ lệ 35% - Ảnh 1.

Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Năm 2020 công ty tập trung đẩy mạnh tiêu thụ, quảng bá sản phẩm ở thị trường phía Bắc. Đồng thời gia tăng độ nhận diện thương hiệu sản phẩm, đẩy mạnh quảng cáo digital trên facebook, trên fanpage, trên google, youtube, zalo… Kế hoạch chi ngân sách cho marketing năm 2020 khoảng 20 tỷ đồng.

Về kinh doanh, kế hoạch doanh thu năm 2020 khoảng 2.772 tỷ đồng, tăng 10% so với doanh thu thực hiện năm 2019. Còn chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế tăng nhẹ 2% lên 230 tỷ đồng. Phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 30%.

Bên cạnh đó HĐQT còn trình chủ trương chi tạm ứng cổ tức năm 2020. Thời gian, mức tạm ứng tùy tình hình cụ thể để quyết định.

Bột giặt LIX: Kế hoạch lãi 230 tỷ đồng năm 2020, chia cổ tức năm 2019 tỷ lệ 35% - Ảnh 2.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *