(MK - ASEAN) - Là một chương trình tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng do Chính phủ ta xây dựng và triển khai trên phạm vi nông thôn toàn quốc, căn cứ tinh thần của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (ngày 5/ 8/ 2008) - Chương trình Mục tiêu Quốc gia (CT MT QG) về Xây dựng Nông thôn mới (XD NTM). Và Chương trình XD NTM giai đoạn 2010 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt ngày 4/ 6/ 2010, có mục tiêu đến đến năm 2020 có 50% số xã đạt tiêu chuẩn NTM theo Bộ Tiêu chí quốc gia về NTM.

Với quyết tâm cao, mục tiêu cao đẹp và sự vào cuộc đồng bộ của các hệ thồng chính trị - Đến hết tháng 2/2020, cả nước ta đã có 9 tỉnh, thành phố (TP) đã có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn NTM là Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Phúc.

Điểm nổi trội và ấn tượng nhất về Đồng Nai trong CT XDNTM là, tuy là tỉnh công nghiệp nhưng Đồng Nai lại đi đầu cả nước trong XD NTM. Từ năm 2018, 100% các huyện, thị xã, thành phố, các xã trên địa bàn tỉnh đã đạt chuẩn NTM. Năm 2019, tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ XD  NTM, về đích sớm 2 năm so với mục tiêu đề ra.

Để có được thành công rất đáng ghi nhận này – Đồng Nai đã chủ động và sáng tạo phát huy được sức mạnh tổng lực cùng sự mạnh dạn đi đầu trong kết hợp ứng dụng công nghệ cao (CNC) và phát triển nông nghiệp (PTNN)… Sự phát huy tổng hòa này, cùng sự chỉ đạo sát sao của chính quyền các cấp và sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân toàn tỉnh – Đã mang đến sự khởi sắc tươi mới, tích cực trên các vùng NT của Đồng Nai với mục tiêu cốt lõi là nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến trao Bằng Công nhận Đồng Nai hoàn thành nhiệm vụ XD NTM của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Độc lập Hạng Ba của Chủ tịch nước tặng thưởng

Đồng Nai – Diện mạo mới ở nông thôn mới.

Trong Lễ công bố tỉnh Đồng Nai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2019 và tổng kết 10 năm thực hiện CT MTQG XD NTM giai đoạn 2010-2020 diễn ra ngày 4/12/2019 tại  Đồng Nai – Ủy viên TW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Phú Cường khẳng định: Công nghiệp hóa – hiện đại hóa NN, NT và nâng cao đời sống nông dân là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong đó, Chương trình XD NTM có vai trò, ý nghĩa vô cùng quan trọng… Thời gian qua và những năm tiếp theo – Đồng Nai đã và sẽ tích cực phát huy điểm mạnh là cả hệ thống chính trị của tỉnh tiếp tục chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; khắc phục những tồn tại, hạn chế để XD NT Đồng Nai giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phát huy bản sắc văn hóa vùng NT. Còn Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Cao Tiến Dũng thì nhấn mạnh trong phát động phong trào thi đua Toàn tỉnh chung sức XD NTM giai đoạn 2021-2025, với tinh thần mới, khí thế mới, mục tiêu của Đồng Nai là phát triển một nền NN thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; XD một NTM phồn vinh, văn minh, hiện đại.

Được biết – Quá trình xây dựng NTM – Đồng Nai đã ưu tiên phát triển sản xuất (SX) NN CNC gắn với tái cơ cấu ngành NN và phát triển SX NN theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và bền vững, hình thành các vùng sản xuất tập trung với nhiều mô hình ứng dụng kỹ thuật tiên tiến, hiện đại. Quan điểm phát triển NN CNC được quán triệt và cụ thể hóa tới từng chủ trang trại, hộ sản xuất, cổ vũ nông dân (ND) mạnh dạn đưa kỹ thuật vào các khâu, các bước trong trồng trọt, chăn nuôi…sự mạnh dạn sáng tạo này của Đồng Nai trong giải pháp XD NTM đã làm xuất hiện nhiều tỷ phú ở vùng NT, trước đây nhiều khó khăn.

Liên kết sản xuất và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc -Những Giải pháp tích cực.

Nhờ giải pháp tích cực, đúng đắn, phù hợp với chủ trương ứng dụng CNC vào phát triển NN và liên kết 4 nhà này – Hiện tại toàn tỉnh Đồng Nai có tới 132 chuỗi liên kết SX và tiêu thụ sản phẩm NN được thực hiện thông qua ký kết hợp đồng tiêu thụ với gần 70 doanh nghiệp, cơ sở sơ chế, chế biến và 52 hợp tác xã tham gia. Thông qua chương trình liên kết SX đã hình thành các vùng chuyên canh, mỗi vùng có diện tích hàng chục héc-ta, như: Rau an toàn ở Thống Nhất; xoài cát, na hoàng hậu, bưởi Tân Triều ở Vĩnh Cửu; thanh long ruột đỏ ở Trảng Bom; chôm chôm, dưa ở Xuân Lộc… Những vùng chuyên canh này đều được ứng dụng kỹ thuật hiện đại để gieo trồng, chăm bón, thu hoạch và bảo quản, mang lại giá trị lợi nhuận rất lớn cho người dân và là điểm nhấn xây dựng NTM ở Đồng Nai.

Đồng thời – Giải pháp cũng là nỗ lực đáng ghi nhận khác trong XD NTM là Đồng Nai giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa rất hiệu quả. Một trong những giải pháp tích cực để tạo dựng  điểm sáng Đồng Nai trong XD NTM trong cả nướcphải kể đến sự đóng góp của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”. Thông qua các phong trào, các cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”…Nhờ vậy đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân trong toàn tỉnh,  nhất là các vùng  NT ngày càng được cải thiện, nâng cao. Khiến nhân dân ngày càng tin yêu vào chủ trương đúng đắn của Đảng và Chính phủ trong CT MTQG XD NTM. Một số  địa phương đã triển khai rất hiệu quả trong việc giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa tiêu biểu như Long Khánh, Long Thành, Xuân Lộc…

Song song – Căn cứ đặc thù của Đồng Nai là một trong những tỉnh phía Nam có tới 35 dân tộc thiểu số, trong đó có 4 dân tộc bản địa là Châu Ro, S’Tiêng, Mạ và Cơ Ho. Mỗi dân tộc đều có bản sắc văn hóa riêng độc đáo – Nên để nâng cao chất lượng cuộc sống cho các đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số cũng như giữ gìn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, theo đúng chủ trương của Đảng và Chính phủ – Thời gian qua, Đảng bộ và chính quyền các cấp tỉnh Đồng Nai đã thực hiện nhiều chính sách, nhằm giúp đồng bào phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, cùng với cả tỉnh XD NTM thành công. Bằng việc chú trọng đến việc thống kê, trình diễn, giới thiệu, tuyên truyền về các di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương thông qua các hoạt động lễ hội giao lưu văn hóa các dân tộc miền Đông được tổ chức định kỳ và luân phiên trong các tỉnh miền Đông Nam Bộ… Nhờ giải pháp tích cực này – Mối quan hệ chặt chẽ giữa XD đời sống văn hóa và XD NTM đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân tại cộng đồng. Và kết quả là, đã góp phần phát huy tinh thần làm chủ, tính tự giác…của người dân, từ đó nâng cao nhận thức của người dân khiến họ có ý thức tham gia XD các công trình NTM ở địa phương, làm xanh, sạch đẹp cảnh quan, đường làng, ngõ xóm…

Là một trong 9 tỉnh, thành phố  tiêu biểu của cả nước  trong nỗ lực vượt khó để thực hiện thành công CT MTQG về XD NTM – Đồng Nai đã “tỏa sáng” trong CT mang ý nghĩa mọi mặt này. Thực tế –  Sau gần 10 năm triển khai thực hiện giai đoạn 2010-2020, Đồng Nai đã về đích trước hạn vào năm 2019 với 100% số xã và huyện đạt các tiêu chuẩn NTM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *