(TBMK) – Theo kế hoạch Tập đoàn Công nghiệp ThanKhoáng sản Việt Nam (TKV) giao: Năm 2019 – C.ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả được giao tiêu thụ hơn 40,4 triệu tấn than, trong đó, than nội địa hơn 39,4 triệu tấn.

Để thực hiện hiệu quả kế hoạch được giao, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2019 – C.ty đã tăng cường phối hợp với các đơn vị sản xuất (SX) kéo than từ các mỏ ra cảng tiêu thụ; điều hành triển khai phương án pha trộn chế biến, nâng cấp thành các chủng loại than mà thị trường có nhu cầu cao, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, bù đắp sản lượng than thiếu hụt do Nhà máy Tuyển Nam Cầu Trắng dừng hoạt động.

thời báo mêkong
TKV tiêu thụ 17.000 tấn than trong ngày đầu tiên của năm 2019

Được biết chỉ trong ngày 1/1/2019, C.ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả đã tổ chức rót những tấn than tiêu thụ đầu tiên của năm mới 2019, với tổng số than tiêu thụ 17.000 tấn… Như vậy, so với ngày đầu năm 2018, ngày 1/1/2019 – Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả đã tiêu thụ tăng 13.300 tấn. Việc rót những tấn than tiêu thụ trong ngày đầu tiên của năm 2019, với số lượng lớn có ý nghĩa quan trọng, mở đầu cho công tác tiêu thụ than thuận lợi, thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất và tiêu thụ than. Điều này cũng thể hiện sự nỗ cao, đặc biệt của Ban Lãnh đạo Cty.

Bùi Cường  Minh Thọ