(MK - ASEAN) - Trước tình hình nguy hiểm, diễn biến sạt lở ngày càng khẩn cấp, phức tạp, ngày 21/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Quân ban hành Quyết định số 1994 về tình huống khẩn cấp sạt lở đê biển Tây thuộc địa bàn 2 huyện U Minh và Trần Văn Thời. Theo đó, có 5 danh mục tình huống khẩn cấp sạt lở đê biển Tây trên địa bàn tỉnh cần được khắc phục khẩn cấp, kịp thời với tổng chiều dài hơn 5,8km. Tổng kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước tính gần 69,8 tỷ đồng.

Cụ thể, danh mục thứ nhất tình huống khẩn cấp sạt lở đê biển Tây là đoạn từ Kênh Mới đến Đá Bạc, huyện Trần Văn Thời. Thực trạng đoạn đê này đang sạt lở đặc biệt nguy hiểm, gây nguy hiểm trực tiếp đến đối tượng cần bảo vệ trong thời gian ngắn. Đoạn đê có chiều dài sạt lở khoảng 700m, hiện nay tình hình sạt lở diễn biến rất phức tạp, đai rừng còn mỏng, trung bình chỉ từ 10m đến 30m. Diễn tiến sạt lở đặc biệt nguy hiểm và liên tục, uy hiếp trực tiếp đến thân đê, gây nguy hiểm trực tiếp đến: Khu di tích Đá Bạc, Trạm Biên phòng, khu dân cư tập trung vàm Đá Bạc, đài nước cung cấp nước ngọt cho khu dân cư Đá Bạc, ảnh hưởng trực tiếp phạm vi vùng sản xuất trồng lúa 2 vụ với diện tích khoảng 500ha, có nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thống điện cao và trung thế, trạm y tế, trường học. Ước tính kinh phí thực hiện công trình đê hơn 5,5 tỷ đồng.

Rừng phòng hộ đê biển Tây đang dần thưa thớt.

Thứ hai là đoạn từ Đá Bạc đến Sào Lưới, huyện Trần Văn Thời. Hiện trạng, đang trong tình trạng sạt lở đặc biệt nguy hiểm, gây nguy hiểm trực tiếp đến đối tượng cần bảo vệ trong thời gian ngắn. Đoạn đê có chiều dài sạt lở 885m, trong đó đoạn từ cống Sào Lưới + 100m hướng về Đá Bạc chiều dài 385m, đai rừng còn rất mỏng, chỉ từ 03m đến 15m, thậm chí có những điểm không còn đai rừng phòng hộ, gây nguy hiểm rất nghiêm trọng đến thân đê, cần có giải pháp bảo vệ thân đê khẩn cấp; đoạn từ Đá Bạc đến Sào Lưới, chiều dài sạt lở khoảng 500m, hiện nay tình hình sạt lở diễn biến rất phức tạp, rất nhiều vị trí đã sạt lở đến chân đê. Diễn tiến sạt lở đặc biệt nguy hiểm và liên tục, uy hiếp trực tiếp đến thân đê, gây nguy hiểm trực tiếp đến: Khu dân cư tập trung Sào Lưới, ảnh hưởng trực tiếp phạm vi vùng sản xuất trồng lúa 2 vụ với diện tích khoảng 400ha, có nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thống điện trung thế và trường học. Kinh phí thực hiện hơn 11,2 tỷ đồng.

Thứ ba là đoạn Bắc Sào Lưới hướng về Ba Tĩnh, cũng nằm trên địa bàn huyện Trần Văn Thời, có chiều dài khoảng 500m. Diễn tiến sạt lở đặc biệt nguy hiểm và liên tục, uy hiếp trực tiếp đến thân đê, gây nguy hiểm trực tiếp đến: Khu dân cư tập trung Sào Lưới, Trường tiểu học Sào Lưới, ảnh hưởng trực tiếp phạm vi vùng sản xuất trồng lúa khoảng 520ha, có nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thống điện trung thế. Để làm được đoạn đê này cần nguồn kinh phí gần 6,4 tỷ đồng.

Lộ giao thông trên đê biển Tây bị sụt lún nặng.

Thứ tư đó là đoạn Bắc, Nam Vàm Khánh Hội, thuộc địa bàn huyện U Minh có chiều dài 1.250m. Hiện trạng, sạt lở đặc biệt nguy hiểm. Hiện nay, tình hình sạt lở diễn biến rất phức tạp không còn đai rừng phòng hộ, gây nguy hiểm trực tiếp đến chân và phá vỡ bờ kè bảo vệ Khu tưởng niệm các nạn nhân do bão số 5 năm 1997, gây nguy hiểm trực tiếp đến Khu dân cư tập trung xã Khánh Hội, trụ sở UBND xã Khánh Hội, trường học, trạm y tế. Kinh phí thực hiện đoạn đê này gần 15 tỷ đồng.

Thứ năm từ Giồng Cát đến Tiểu Dừa, huyện U Minh có chiều dài 2.500m. Hiện nay, đoạn đê này đai rừng còn rất mỏng, trung bình chỉ từ 05m đến 15m, thậm chí có những vị trí không còn đai rừng phòng hộ, trong khi đó phía bên ngoài có công trình kè chắn sóng, đang thi công cắm cừ, chưa đổ đá hộc. Diễn tiến sạt lở đặc biệt nguy hiểm và liên tục, uy hiếp trực tiếp đến thân đê, gây nguy hiểm trực tiếp đến: Khu dân cư tập trung Hương Mai, Khu dân dư tập trung Tiểu Dừa, có nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thống điện cao thế… Để làm được đoạn đê này đòi hỏi phải có nguồn kinh phí gần 31.8 tỷ đồng.

Đời sống của người dân tại khu vực đê biển Tây.

Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Quân giao trách nhiệm cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND 2 huyện U Minh và Trần Văn Thời khoanh vùng khu vực bị sạt lở đặc biệt nguy hiểm và có nguy cơ sạt lở nguy hiểm, thiết lập hành lang an toàn; lắp đặt biển báo cho khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm; bố trí lực lượng trực, theo dõi diễn biến sạt lở, khẩn trương xây dựng phương án bảo vệ các trọng điểm, vị trí đê xung yếu trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở tổ chức bảo vệ đê. Tổ chức khảo sát, lựa chọn giải pháp và lập thủ tục đầu tư các dự án chống sạt lở nêu trên theo tình huống khẩn cấp, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định của Luật Đầu tư công. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện công trình theo tình huống khẩn cấp.

Riêng UBND 2 huyện U Minh và Trần Văn Thời có trách nhiệm vận động, sơ tán người và di dời tài sản ra khỏi khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm và khu vực có nguy cơ sạt lở nguy hiểm; cấm mọi tác động vào rừng và đất rừng khu vực này, không để xảy ra tình trạng sạt lở diễn ra nhanh và nguy hiểm hơn; thông báo, cắm biển cảnh báo, biển giới hạn tải trọng xe; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí lực lượng trực canh theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *