(MK - ASEAN) - Cùng với các Hiệp định CPTPP và EVFTA, RCEP sẽ là một FTA lớn của Việt Nam và bổ trợ quan trọng cho các hiệp định trên.

Về nội dung cam kết, các cam kết của Việt Nam trong Hiệp định RCEP được xây dựng trên cơ sở các cam kết của Việt Nam trong WTO và các FTA giữa ASEAN với các đối tác ngoại khối mà Việt Nam đã cùng ASEAN tham gia trong khi Hiệp định CPTPP và EVFTA là các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới.

Các FTA mới cùng bổ trợ cho nhau trong thời gian sắp tới

Các FTA mới cùng bổ trợ cho nhau trong thời gian sắp tới. Ảnh: Internet

Hiệp định RCEP được xây dựng để phù hợp và linh hoạt với một số nước ASEAN. Bên cạnh đó, Hiệp định RCEP cũng bao gồm một số lĩnh vực chưa được cam kết trong các Hiệp định FTA của ASEAN trước kia như: thương mại điện tử, chính sách cạnh trạnh, mua sắm của Chính phủ, nhưng nội dung và mức độ cam kết là phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam và các nước ASEAN khác. Các nội dung này cũng đã được ta cam kết trong các FTA thế hệ mới như CPTPP hay EVFTA. Đồng thời, Hiệp định RCEP cũng bổ trợ cho Hiệp định CPTPP và các FTA mà Việt Nam đã ký trước đây với các nền kinh tế lớn trong RCEP.

Hiệp định RCEP khác so với với Hiệp định CPTPP và FTA đó là CPTPP hay EVFTA hướng đến mở cửa thị trường, thì RCEP hướng đến vai trò trung tâm của ASEAN là tạo ra một khuôn khổ để thuận lợi hóa thương mại và tạo không gian kết nối chung sản xuất trong toàn ASEAN. Đây là hiệp định mà khi được thực thi với 15 thành viên, sẽ tạo ra thị trường vô cùng lớn với quy mô khoảng 2,2 tỷ người tiêu dùng, chiếm khoảng 30% dân số thế giới.

Từ Hiệp định RCEP này, các thủ tục hải quan và thiết lập quy tắc xuất xứ đã được đơn giản hóa, tạo thuận lợi cho thương mại. Nhờ vậy, cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, tham gia vào các chuỗi giá trị mới trong khu vực và tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài.

Cùng với đó, Hiệp định RCEP được trông chờ sẽ tạo ra một khu vực thương mại tự do có quy mô lớn nhất thế giới với sự phát triển của các chuỗi giá trị trong khu vực và toàn cầu. Đây cũng là tiền đề để phát triển chuỗi cung ứng, từ đó tạo ra không gian sản xuất thống nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *