TBMK – Mới đây, tại Nghệ An, Khoa Báo chí – Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo “Nhu cầu và kinh nghiệm đào tạo truyền thông đại chúng và truyền thông đa phương tiện”.


thời báo mêkong
Đoàn Chủ tịch điều hành Hội thảo

Tham gia Chủ tịch Đoàn điều hành Hội thảo gồm có: PGS.TS Lưu Văn An – Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; PSG.TS Đỗ Thị Thu Hằng- Phó Trưởng khoa Phụ trách Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Nhà báo quốc tế Lê Hoàng Anh Tuấn – Phó Tổng Biên tập phụ trách, Tổng đại diện tại khu vực châu Á Thái Bình Dương – Tạp chí Chống tham nhũng và Hợp tác quốc tế; PGS.TS Dương Văn Quảng – Nguyên Giám đốc Học viện Ngoại giao; PGS.TS Mai Quỳnh Nam, Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu con người, Viện Hàn lân Khoa học xã hội Việt Nam.

thời báo mêkong
PGS.TS Đỗ Thị Thu Hằng, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và tuyên truyền phát biểu tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, PSG.TS Đỗ Thị Thu Hằng – Phó Trưởng khoa Phụ trách Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đồng Trưởng Ban tổ chức Hội thảo cho biết: “Cách mạng công nghiệp 4.0, đặc biệt là sự xuất hiện, phát triển mạnh mẽ và liên tục của mạng xã hội đã tác động mạnh và nhiều chiều vào các yếu tố căn bản của nền báo chí – truyền thông từng quốc gia, với 3 yếu tố căn bản: nhà sản xuất sản phẩm báo chí truyền thông, sản phẩm báo chí truyền thông như là một hàng hóa, dịch vụ và sự biến đổi sâu sắc các nhóm công chúng truyền thông”.

Nắm bắt được xu thế đó, năm 2017, Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền được giao nhiệm vụ xây dựng đề án mở ngành đào tạo Truyền thông đại chúng (Mass Communication) và Truyền thông đa phương tiện (Multimedia).

thời báo mêkong
PGS.TS Lưu Văn An , Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu tại Hội thảo

Về chương trình đào tạo truyền thông đại chúng: Đào tạo cử nhân ngành truyền thông đại chúng cung cấp nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp truyền thông, đặc biệt là các doanh nghiệp truyền thông ở Việt Nam hiện nay; có kiến thức về các loại hình, các kênh truyền thông đại chúng; có phẩm chất nghệ nghiệp, có năng lực sáng tạo ý tưởng, nội dung và tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông đại chúng; có khả năng phát triển và ứng dụng các sản phẩm, các kênh, các loại hình truyền thông đại chúng ở mọi lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội, văn hóa, nghệ thuật, công nghệ, giáo dục, giải trí.

Về chương trình đào tạo truyền thông đa phương tiện: Đào tạo cử nhân ngành truyền thông đa phương tiện có khả năng sáng tạo và tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông đa phương tiện, hiểu và ứng dụng lý thuyết, kỹ năng truyền thông đa phương tiện trong truyền thông xã hội, quản trị website, tổ chức thực hiện các chương trình, chiến dịch truyền thông, các dự án phát triển truyền thông đa phương tiện ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Các sinh viên sau khi ra trường có khả năng ứng dụng các kỹ thuật, công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin để sáng tạo, xây dựng những ứng dụng đa phương tiện trong lĩnh vực truyền thông (báo in, báo mạng điện tử, phát thanh, truyền hình, internet, truyền thông xã hội,…), giải trí (game, điện ảnh, hoạt hình,…), giáo dục (đào tạo trực tuyến, trực quan hóa dữ liệu,…), báo chí dữ liệu và các lĩnh vực khác.

Tháng 7/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quyết định cho phép Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cụ thể là Khoa Báo chí tuyển sinh cử nhân ngành Truyền thông đại chúng và cử nhân ngành Tuyền thông đa phương tiện vào đợt tuyển sinh tháng 8/2018 vừa qua. Đây là dấu mốc đánh dấu bước đầu triển khai hiệu quả chuẩn bị, từng bước đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành này cho nước ta.

Trong khuôn khổ chương trình Hội thảo khoa học “Nhu cầu và kinh nghiệm đào tạo Truyền thông đại chúng và Truyền thông đa phương tiện”, rất nhiều vấn đề đã được các đại biểu đưa ra tham luận và cùng nhau thảo luận. Các tham luận tại Hội nghị đều thể hiện nhiều quan điểm và hướng tiếp cận mới, nhiều ý kiến gợi mở để cùng thảo luận, phản biện và tranh biện, nhằm rút ra kết luận về thực trạng, xu thế phát triển, nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực ngành truyền thông đa phương tiện và truyền thông đại chúng hiện nay.

thời báo mêkong
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau khi kết thúc Hội thảo

Với 25 tham luận cùng rất nhiều ý kiến thảo luận được trình bày, Hội thảo đã đi đến đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng đào tạo hai chuyên ngành Truyền thông đại chúng và Truyền thông đa phương tiện nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực báo chí truyền thông chất lượng cao cho đất nước.

                                                    Theo website Học viện báo chí tuyên truyền