(TBMK) - Khép lại năm 2019 và bước sang năm 2020, thành phố Cần Thơ xác định chủ đề năm là “Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp của thành phố , nhiệm kỳ 2020-2025”.

Trên 3 mục tiêu chính của chủ đề năm 2019, thành phố đã đạt được những dấu ấn rất rõ nét. Ở nội dung đẩy mạnh cải cách hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, tăng cường công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với sự phục vụ trong cơ quan hành chính nhà nước. Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) thành phố nằm trong nhóm 16 tỉnh, thành phố có điểm số cao nhất cả nước; xếp thứ 8/63 tỉnh, thành phố; xếp thứ 2 khu vực ĐBSCL.

Năm 2019, Cần Thơ tập trung huy động các nguồn lực, khai thác mạnh mẽ, đa dạng về hình thức huy động vốn đầu tư; tăng tỷ trọng đầu tư của các thành phần kinh tế ngoài nhà nước, đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội. Ước năm 2019, tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trên 52.086 tỉ đồng, tăng 14,37% so với năm 2018, chiếm 47,68% GRDP.

Ông Trương Quốc Trạng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Cần Thơ, cho biết: Đối với thu hút đầu tư ngoài ngân sách (ngoài khu công nghiệp), năm 2019, UBND thành phố đã quyết định chủ trương đầu tư 18 dự án với tổng vốn đầu tư trên 25.046 tỷ đồng; nâng tổng số dự án đang triển khai thực hiện lên 102 dự án với tổng vốn đầu tư trên 63.836 tỷ đồng. Song song đó, thành phố tăng cường hỗ trợ đầu tư, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, kết quả thu hút được các nguồn lực cho đầu tư phát triển trên các lĩnh vực kinh tế-thương mại, du lịch, dịch vụ, dự án khu đô thị, khu dân cư, tái định cư…

Khép lại năm 2019, thành phố Cần Thơ xác định 8 nhóm giải pháp để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2020: (1) tăng cường ổn định kinh tế, kiểm soát giá cả; đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; (2) nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai và xây dựng nông thôn mới; (3) thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; (4) tập trung huy động nguồn lực, tạo động lực cho phát triển; (5) phát triển toàn diện các lĩnh vực xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế; (6) chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; (7) đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường công tác tư pháp, thanh tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí; (8) tăng cường quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng nhấn mạnh: Năm 2020 nhiệm vụ còn rất nặng nề, quyết định khả năng hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020 của thành phố. Các ngành, các cấp phải phối hợp chặt chẽ hơn, phấn đấu nhiều hơn so với các năm trước để hoàn thành tốt mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và chủ đề năm đã đề ra. Đồng thời, phải phối hợp quyết liệt hơn nữa trong thực hiện các giải pháp phát triển ổn định kinh tế, kiểm soát lạm phát và phát triển bền vững kinh tế – xã hội ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *