(MK - ASEAN) - 5 tháng đầu năm 2021, công tác quản lý đất đai tại Sở TN&MT thành phố Cần Thơ không ngừng được nâng cao, thực hiện quản lý theo đúng pháp luật. Ðặc biệt, Sở đã trình UBND thành phố Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của 9/9 quận, huyện. Qua đó, UBND thành phố đã phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của 8/9 quận, huyện (còn quận Bình Thủy).

Lãnh đạo TP Cần Thơ kiểm tra tiến độ xây dựng tại Dự án khu tái định cư Bình Thủy

Hơn 5 tháng qua, Sở TN&MT thành phố Cần Thơ đã hoàn thành tham mưu UBND thành phố trình HÐND thành phố thông qua Nghị quyết 04/NQ-HÐND ngày 5-3-2021 về danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) và danh mục dự án thực hiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (trên 10ha) năm 2021.

Đồng thời, hoàn thiện sản phẩm kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn thành phố, trình Bộ TN&MT phê duyệt.

Thực hiện thu hồi đất với 3 trường hợp có diện tích 4,59ha; giao đất 6 tổ chức với diện tích 8,43ha; cho thuê đất 13 tổ chức với diện tích 22,82ha; chuyển mục đích sử dụng đất 1 tổ chức với diện tích 0,95ha.

Thực hiện đo đạc và chuyển hồ sơ kỹ thuật cho 765 trường hợp với tổng diện tích 193,37ha; thẩm định 51 hồ sơ trích đo địa chính với tổng diện tích 289,33ha để phục vụ công tác khai thác quỹ đất, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, xin chủ trương chuyển nhượng và chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… cho các đơn vị, tổ chức trên địa bàn TP Cần Thơ…

Cùng với đó, Sở TN&MT thành phố Cần Thơ đã kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, công trình xây dựng nhà ở của các chủ đầu tư dự án trên địa bàn thành phố, như: dự án khu dân cư Hưng Phú, dự án khu tái định cư Trung tâm văn hóa Tây Ðô, dự án khu dân cư Phú An (lô số 20); dự án khu đô thị mới An Bình. Tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký giao dịch bảo đảm cho tổ chức, cơ sở tôn giáo, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, với tổng số 50.044 hồ sơ, tương ứng 56.575 giấy chứng nhận; kịp thời chuyển thông tin cho ngành thuế với tổng số 19.125 phiếu chuyển thông tin địa chính có tổng diện tích 1.432ha, ước thu ngân sách cho thành phố 242 tỉ đồng…

Theo đánh giá của Sở TN&MT thành phố Cần Thơ, thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 19-1-2021 của UBND thành phố về chủ đề năm 2021 “Tăng cường xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ”, đơn vị đã tập trung thực hiện tốt công tác quản lý TN&MT trên địa bàn…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *