(MK - ASEAN) - Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2020 của Cao su Đồng Phú giảm hơn 28% so với cùng kỳ.

CTCP Cao su Đồng Phú (mã chứng khoán DPR) công bố báo cáo thường niên năm 2019. Là doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực trồng cây cao su, năm 2019 vừa qua số liệu trên BCTC hợp nhất đã kiểm toán thể hiện, doanh thu thuần đạt 1.033 tỷ đồng, xấp xỉ bằng cùng kỳ. Do giá vốn cao nên lợi nhuận sau thuế còn 191 tỷ đồng, giảm 108,7% so với năm 2019. Trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 183 tỷ đồng. EPS đạt 4.558 đồng.

Về sản lượng, tổng diện tích khai thác cả năm 2019 đạt 6.099 ha, giảm 5,7% so với năm 2018 nhưng cũng đã hoàn thành kế hoạch được giao. Tổng sản lượng khai thác đạt 12.954 tấn, giảm 4,8% so với cùng kỳ. Giá bán bình quân 33,4 triệu đồng/tấn, tăng 1,52% so với năm trước đó và cũng tăng 1,2% so với kế hoạch.

Năm 2020 Cao su Đồng Phú đặt mục tiêu sản lượng khai thác tiếp tục giảm hơn 6% so với năm 2019, còn 12.200 tấn. Sản lượng thu mua cũng giảm gần 23% xuống còn 2.500 tấn. Giá bán bình quân dự kiến giảm 5,7% so với năm 2019, còn 31,5 triệu đồng/tấn.

Với những dự đoán trên, Cao su Đồng Phú đề ra kế hoạch tổng doanh thu năm 2020 đạt hơn 721 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến giảm khoảng 28,4% so với cùng kỳ, ở mức 177,2 tỷ đồng.

Trước đó Cao su Đồng Phú đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2020 với doanh thu thuần đạt 67,5 tỷ đồng giảm hơn nửa so với cùng kỳ. Còn lợi nhuận trước thuế đạt 21 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 17 tỷ đồng.

Với kết quả đó, Cao su Đồng Phú còn cách rất xa chỉ tiêu lợi nhuận dự kiến đặt ra cho năm 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *