(MK-ASEAN) – UBND tỉnh Hải Dương quyết định kể từ 0 giờ ngày 03/3/2021 kết thúc cách ly xã hội toàn tỉnh, gỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với thành phố Chí Linh và huyện Cẩm Giàng, đồng thời chuyển toàn tỉnh sang trạng thái mới về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ngày 02/3, UBND tỉnh Hải Dương có Quyết định số 679/QĐ-UBND về kết thúc cách ly xã hội toàn tỉnh và tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 0 giờ 00 phút ngày 03/3/2021.

Quyết định nêu rõ, kết thúc 15 ngày thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CTTTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 đối với toàn tỉnh Hải Dương; gỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với thành phố Chí Linh và huyện Cẩm Giàng, đồng thời chuyển toàn tỉnh sang trạng thái mới về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Từ 0 giờ ngày 03/3/2021, kết thúc cách ly xã hội toàn tỉnh Hải Dương, gỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với thành phố Chí Linh và huyện Cẩm Giàng

04 đơn vị hành chính cấp huyện thực hiện theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ

Theo Quyết định, bốn (04) huyện/thị xã/thành phố: Thành phố Hải Dương, thị xã Kinh Môn, huyện Cẩm Giàng và huyện Kim Thành cơ bản thực hiện theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 cho tới ngày 17/3/2021.

Đối với các địa phương này, dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng. Khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết và thực hiện Thông điệp 5K của Bộ Y tế; Tạm dừng các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng;

Tiếp tục tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu (khu di tích, khu vui chơi, giải trí, khu tập luyện thể thao, cơ sở làm đẹp, gội đầu, karaoke, mát-xa, quán bar, vũ trường…). Quán ăn không phục vụ tại chỗ. Ngoài ra, Chủ tịch UBND các huyện/thị xã/thành phố theo thẩm quyền quyết định các cơ sở kinh doanh, dịch vụ khác cần đóng cửa;

Tiếp tục cho trẻ mầm non, học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên tạm dừng đến trường cho tới khi dịch được kiểm soát hoàn toàn, trước mắt là đến hết ngày 17/3/2021. Tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh từ cấp tiểu học trở lên trong thời gian tạm dừng đến trường;

Dừng việc hạn chế phương tiện lưu thông trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn 04 huyện, thị xã, thành phố; các hoạt động giao thông vận tải sau được phép hoạt động, nhưng phải đảm bảo biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi hoạt động trở lại, cụ thể: vận chuyển khách bằng xe taxi, xe buýt, xe tuyến cố định, xe hợp đồng; nhà ga, bến xe khách; các bến khách ngang sông, bến phà. Các phương tiện nêu trên hoạt động trong phạm vi nội tỉnh, hạn chế ra tỉnh ngoài. Giao Sở Giao thông vận tải căn cứ tình hình thực tế, thông báo thời điểm và điều kiện hoạt động trở lại cụ thể của từng lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của Sở.

08 huyện/thành phố còn lại thực hiện theo Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ

Cũng theo Quyết định này, tám (08) huyện/thành phố còn lại: Bình Giang, Thanh Hà, Ninh Giang, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Nam Sách, Thanh Miện, thành phố Chí Linh cơ bản thực hiện theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ cho tới khi dập dịch hoàn toàn.

UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu 08 huyện/thành phố trên không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, giữ khoảng cách tối thiểu 02 mét khi tiếp xúc. Người dân thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế; Tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết;

Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu: khu vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, mát-xa, quán bar, vũ trường, quán game…; Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ như: bán buôn, bán lẻ, xổ số kiến thiết, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn…(trừ các cơ sở nêu tại Điểm c Khoản 2.2, Điều này), khu tập luyện thể thao, khu di tích, danh lam thắng cảnh do Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quy định;

Dừng việc hạn chế phương tiện lưu thông trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn 08 huyện, thành phố; các hoạt động giao thông vận tải sau được phép hoạt động, nhưng phải đảm bảo biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải khi hoạt động trở lại. Cụ thể, vận chuyển khách bằng xe taxi, xe buýt, xe tuyến cố định, xe hợp đồng; nhà ga, bến xe khách; các bến khách ngang sông, bến phà. Các phương tiện nêu trên được hoạt động trong phạm vi nội tỉnh và liên tỉnh. Giao Sở Giao thông vận tải căn cứ tình hình thực tế, thông báo thời điểm và điều kiện hoạt động trở lại cụ thể của từng lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của Sở;

Tiếp tục cho trẻ mầm non, học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên tạm dừng đến trường, trước mắt là đến hết ngày 17/3/2021. Tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh từ cấp tiểu học trở lên trong thời gian tạm dừng đến trường.

Riêng học sinh khối 12 các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên được phép đến trường học từ ngày 08/3/2021 nếu đảm bảo tốt các điều kiện và biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Quyết định số 679/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương cũng nêu rõ, các xã/thôn/khu/điểm dân cư trong toàn tỉnh đang thực hiện quyết định phong tỏa thì tiếp tục thực hiện cho tới khi có quyết định kết thúc phong tỏa.

Các nội dung khác liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới không nêu trong Quyết định này, UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện/thị xã/thành phố và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo Chỉ thị 12-CT/TU ngày 01/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo tiếp tục phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trong trạng thái mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *