(MK - ASEAN) – Ngày 9/7, Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại dịch vụ xây dựng và xuất nhập khẩu Trung Thành (Công ty Trung Thành) - Chủ đầu tư Khu công nghiệp (KCN) Cầu Tràm ra thông báo sẽ tiến hành thu phí đối với các loại xe ba gác, ô tô kể từ ngày 10/7. Thông báo này được dán công khai tại KCN…

Thông báo của chủ đầu tư KCN tất cả ô tô, ba gác vào, ra KCN phải đăng ký cấp giấy ra vào

Thông báo nêu rõ tất cả ô tô, ba gác vào, ra KCN phải đăng ký cấp giấy ra vào. Giấy này do Ban Chỉ huy quân sự tự vệ Công ty Trung Thành cấp. Xe không đăng ký thì không được vào KCN.

Tuy nhiên, Chủ đầu tư KCN lại ra thông báo thu tiền với các loại xe ba gác, ô tô ra, vào KCN. Theo đó, mức phí đóng theo quý đối với xe ba gác là 100.000 đồng, xe du lịch 200.000 đồng, xe tải 7,5 tấn trở xuống 300.000 đồng và xe tải từ 7,5 tấn trở lên là 400.000 đồng; các loại xe biển số xanh, biển số đỏ, xe cứu thương, xe chữa cháy, xe của doanh nghiệp có ký hợp đồng với Ban quản lý KCN sẽ được miễn phí. Ngoài mức đóng theo quý thì các tài xế có thể đóng theo lượt với mức 50 ngàn đồng/lượt.

Trước thực trạng trên, nhiều doanh nghiệp có hoạt động vận tải tại KCN Cầu Tràm tỏ ra bất bình trước việc Công ty Trung Thành tiến hành thu phí và thu phí rất cao. Nhiều lái xe nghi ngại, việc thu phí này có đúng theo quy định của pháp luật?

Ngày 10/7/2020, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An nhận được phản ánh của các doanh nghiệp thứ cấp đầu tư trong KCN Cầu Tràm, về việc Công ty Trung Thành yêu cầu thu phí và đăng ký phương tiện ra vào KCN Cầu Tràm. Ngay sau đó, Ban Quản lý Khu kinh tế yêu cầu Công ty Trung Thành ngưng ngay việc thu phí và đăng ký phương tiện ra vào KCN Cầu Tràm và báo cáo UBND tỉnh Long An.

KCN Cầu Tràm tiến hành thu phí xe ra, vào từ ngày 10-7

Nhanh chóng tiếp nhận vướng mắc của doanh nghiệp – Ngày 16/7, UBND tỉnh Long An ra văn bản chỉ đạo, yêu cầu kiểm tra, giải quyết thông tin báo chí phản ánh về việc Chủ đầu tư thu phí xe ra vào KCN Cầu Tràm.

“Giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với UBND huyện Cần Đước và các cơ quan liên quan kiểm tra thông tin báo chí phản ánh, giải quyết theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo; chủ động, kịp thời thông tin kết quả kiểm tra, giải quyết đến các cơ quan báo chí biết; chậm nhất ngày 30/7/2020 báo cáo UBND tỉnh kết quả, đồng gửi Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp” – Văn bản Số 4197 /UBND-VHXH của UBND tỉnh Long An nêu rõ.

Ngày 21/7, ông Nguyễn Thành Thanh – Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An đã chủ trì cuộc họp về việc họp giải quyết thông tin báo chí phản ánh Chủ đầu tư thu phí xe ra vào KCN Cầu Tràm. Nội dung cuộc họp đã thống nhất thông tin: Công ty Trung Thành thu phí phương tiện ra vào KCN Cầu Tràm trong khoảng hơn 01 giờ của buổi sáng ngày 10/7/2020 gồm: 03 xe loại 400.000 đồng/Quý, 03 xe loại 300.000 đồng/Quý, 02 xe loại 50.000 đồng /Quý; tổng số tiền là 2.200.000 đồng. Trong ngày, Công ty Trung Thành đã trả lại cho doanh nghiệp số tiền là 1.100.000 đồng gồm 02 xe loại 400.000 đồng/Quý, 01 xe loại 300.000 đồng/Quý; Công ty sẽ liên hệ với doanh nghiệp để trả số tiền còn lại là 1.100.000 đồng gồm 01 xe loại 400.000 đồng/Quý, 02 xe loại 300.000 đồng/Quý, 02 xe loại 50.000 đồng /Quý.

Tại cuộc họp, Công ty Trung Thành báo cáo, việc thu phí phương tiện ra vào KCN Cầu Tràm xuất phát từ các phương tiện xe ra vào lấy hàng từ các doanh nghiệp, các xe vào buôn bán, các xe Containers bên ngoài vào đậu làm hư hại hạ tầng, mất trật tự không đảm bảo an ninh và môi trường KCN.

Ngày 29/7, Ban Quản lý khu kinh tế đã có báo cáo trình UBND tỉnh Long An về những nội dung được giao kiểm tra.

Báo cáo khẳng định: Công ty Trung Thành nhận thấy việc thu phí phương tiện ra vào KCN Cầu Tràm là chưa đúng theo quy định của pháp luật; đã tự giác khắc phục trả tiền thu phí lại cho doanh nghiệp; Công ty thu phí với mục đích là đảm bảo an ninh trật tự và môi trường trong KCN và cam kết sẽ không tái phạm việc thu phí phương tiện ra vào KCN Cầu Tràm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *