(MK-ASEAN) - Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Giang, từ tháng 12/2020 đến nay, Ban Thường vụ cấp ủy, chính quyền các cấp đã tổ chức trên 200 hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 5/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại tỉnh Hà Giang.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Giang, địa phương này có 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, được bầu 6 đại biểu Quốc hội trong số 9 người ứng cử; 13 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026, được bầu 57 đại biểu trong số 92 người ứng cử; 91 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, được bầu 370 đại biểu trong số 620 người ứng cử; 1.165 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, được bầu 4.054 đại biểu trong số 6.822 người ứng cử; tổng số khu vực bỏ phiếu là 1.475; số cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh là 540.803 người; số cử tri bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện là 540.166 người; số cử tri bầu cử đại biểu HĐND cấp xã là 534.533 người…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với cử tri Khu vực bỏ phiếu số 4 gồm các thôn Lô Lô Chải, Séo Lủng, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Qua giám sát thực tế và báo cáo tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử đã được tỉnh Hà Giang triển khai toàn diện, nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định của pháp luật, đúng hướng dẫn của Trung ương và bảo đảm tiến độ theo quy định.

Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã rất sát sao ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về cuộc bầu cử với tinh thần trách nhiệm rất cao, rất khẩn trương; làm tốt công tác triển khai các Chỉ thị, chỉ đạo của Trung ương và tổ chức thành công 3 hội nghị hiệp thương.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ ấn tượng với công tác chuẩn bị nhân sự của tỉnh Hà Giang khi người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và ứng cử đại biểu HĐND các cấp đều đạt được sự tín nhiệm, nhất trí cao, không chỉ chọn được những ứng cử viên bảo đảm về chất lượng mà còn hài hòa về cơ cấu, trong đó các cơ cấu về nữ, trẻ, người dân tộc thiểu số… đều vượt mong muốn và mục tiêu của Trung ương.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá rất cao, ghi nhận và biểu dương công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh Hà Giang.

Đánh giá cao việc Hà Giang không có các đơn thư khiếu nại, tố cáo về người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND cấp huyện; chỉ có 3 đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã và đều đang được giải quyết theo đúng quy định, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hà Giang giải quyết dứt điểm đơn thư trước ngày 13/5 để cuộc bầu cử được tiến hành thuận lợi, đạt được kết quả cao nhất…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *