(MK - ASEAN) - Tổng Công Ty Điện Lực thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) vừa công bố chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện năm 2020”. Tổng giá trị tiền thưởng cho chương trình lần này là hơn 4 tỷ 900 triệu đồng.

Tham gia chương trình thi đua là các hộ gia đình sử dụng điện liên tục cho mục đích sinh hoạt, không thay đổi về mục đích sử dụng điện, chủ thể sử dụng điện, tỉ lệ sử dụng điện, định mức sử dụng điện và không vi phạm sử dụng điện trong suốt khoảng thời gian từ ngày 01/12/2018 đến hết ngày 30/11/2020. Ban tổ chức chương trình sẽ phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát thực tế để xét chọn những hộ gia đình được công nhận là “Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu cấp quận/huyện và cấp thành phố”.

Cụ thể, Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu cấp Quận/Huyện là gia đình đạt các tiêu chí: Thực hiện tiết kiệm điện đạt kết quả cao nhất, bằng cách xét tỉ lệ tiết kiệm điện tổng điện năng tiêu thụ 12 tháng của năm thực hiện so với cùng kỳ năm liền kề trước đó không thấp hơn 10%. Đối với các hộ đã được công nhận Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu trong năm trước thì tiếp tục phát huy và phấn đấu tiết kiệm so với cùng kỳ tối thiểu 5%; Thực hiện sử dụng các thiết bị điện trong gia đình tiết kiệm và hiệu quả; Cam kết duy trì thực hiện tiết kiệm điện trong thời gian tới.

Infographic Tuyên truyền tiết kiệm điện của EVN

Cùng với đó, Ban tổ chức sẽ tiếp tục bình chọn ra các Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu cấp Thành phố khi đạt được các yêu cầu: Thực hiện tiết kiệm điện đạt kết quả cao nhất, bằng cách xét tỉ lệ tiết kiệm điện tổng điện năng tiêu thụ 12 tháng của năm thực hiện so với cùng kỳ năm liền kề trước đó không thấp hơn 10%. Các hộ gia đình đã được công nhận “Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu cấp Thành phố”, “Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu cấp Quận/Huyện” và có những giải pháp, áp dụng công nghệ mới thực hành tiết kiệm điện thiết thực sẽ được Ban tổ chức ưu tiên xem xét.

Tổng số giải thưởng cho các hộ gia đình năm 2020 là 16.128 giải với số tiền thưởng là 4.934.400.000 đồng, trong đó: 15.648 giải thưởng cho 15.648 hộ gia đình được công nhận là “Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu” cấp Quận, Huyện với phần thưởng là phiếu quà tặng trị giá 300.000 đồng/giải. 480 giải thưởng cho 480 hộ gia đình được công nhận là “Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu” cấp Thành phố với phần thưởng là phiếu quà tặng trị giá 500.000 đồng/giải. Lễ tổng kết và phát thưởng cấp Quận, Huyện và cấp Thành phố dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 12/2020.

Nhân viên kỹ thuật EVNHCMC bảo trì lưới điện – EVNHCMC

Ban tổ chức đang tập trung cho công tác tuyên truyền để lan tỏa ý nghĩa của chương trình và thu hút sự tham gia, hưởng ứng tích cực từ khách hàng. Chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện” của EVNHCMC là một hoạt động thường niên nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm điện năng, mang lại lợi ích cho xã hội, cộng đồng, chống lại biến đổi khí hậu để bảo vệ hành tinh xanh.

Các hộ gia đình có thể tra cứu thông tin về điện năng tiêu thụ tại trang web http://www.cskh.hcmpc.vn ở mục “Thông tin tiền điện” của Tổng công ty Điện lực TP.HCM để làm cơ sở tính toán, so sánh điện năng tiêu thụ hàng tháng và có kế hoạch sử dụng điện phù hợp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *