Thương hiệu ASEAN

Giới thiệu các thương hiệu, các sản phẩm-dịch vụ…nổi tiếng trong mọi lĩnh vực mang tầm khu vực của Việt Nam ra nước ngoài. Để từ đó góp phần hỗ trợ các các đơn vị-địa phương, các doanh nghiệp-doanh nhân giớithiệu được rộng mở và hiệu quả hơn, nâng tầm thương hiệu của đơn vị-địaphương, doanh nghiệp của mình trên “sân chơi” rộng mở hơn: Cộng đồng Kinh tế ASEAN.

- Advertisement s -

Tin Mới Nhất

Tin Đọc Nhiều