(TBMK) - Ngày 19/9, CLB Doanh nhân VASEAN (trực thuộc Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – ASEAN) đã tổ chức thành công cuộc họp định kỳ sáng thứ 5 hàng tuần.

Cuộc họp chính thức công bố Ban điều hành CLB, các trưởng ban, tiểu ban thư ký, đào tạo, phát triển thành viên… Với nhiều nội dung giao lưu bài bản và thiết thực, cuộc họp hướng mạnh tới mục tiêu tập hợp rộng rãi thành viên, để từ đó trợ giúp hiệu quả doanh nghiệp phát triển hoạt động, tăng cường hội nhập với khu vực ASEAN và thế giới.

Phó Chủ tịch Hội VASEAN Nguyễn Thanh Hoàn chủ trì cuộc họp CLB

Chia sẻ với các doanh nhân VASEAN tại cuộc họp này, Phó Chủ tịch Hội Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam – ASEAN, ông Nguyễn Thanh Hoàn, nhấn mạnh: Với tiêu chí hoạt động “Hạnh phúc là sẻ chia”, Hội VASEAN tập hợp những chuyên gia giàu kinh nghiệm làm chính sách, lại có bề dày trải nghiệm thực tiễn, nên luôn thấu hiểu những nỗi niềm trăn trở của các doanh nghiệp. Bởi thế, Hội VASEAN có đủ khả năng trợ giúp doanh nghiệp thành viên nâng tầm quản trị sản xuất và kinh doanh, sớm hoàn tất các thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, bảo vệ tối ưu quyền và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp.