(TBMK) - Chiều 30/11, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính thành phố Hải Dương.

Theo Nghị quyết số 788/NQ-UBTVQH14 ngày 16/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, địa giới hành chính thành phố Hải Dương mở rộng trên cơ sở nhập nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các xã: Tiền Tiến, Quyết Thắng (huyện Thanh Hà); Ngọc Sơn (huyện Tứ Kỳ); Liên Hồng, Gia Xuyên (huyện Gia Lộc); thành lập 2 phường Tân Hưng và Nam Đồng; điều chỉnh địa giới một số xã, phường. Sau khi mở rộng và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành phố Hải Dương có 19 phường, 6 xã trực thuộc, diện tích tự nhiên 111,64 km2, dân số 508.190 người. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2019.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương khẳng định sự cần thiết của việc mở rộng địa giới hành chính thành phố Hải Dương và ghi nhận sự đồng thuận cao của cán bộ, nhân dân 5 xã nhập về thành phố Hải Dương. Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đề nghị các địa phương tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 788 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Bàn giao  nguyên trạng diện tích, dân số, các hồ sơ liên quan, cơ sở vật chất, bộ máy của hệ thống chính trị các xã về thành phố Hải Dương. Có kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức gắn với sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, biên chế của từng cơ quan, đơn vị cho phù hợp. Chỉ đạo các cơ quan chức năng và UBND các xã hướng dẫn cá nhân, tổ chức chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan do thay đổi địa giới hành chính.

Một góc thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Theo định hướng phát triển, tỉnh Hải Dương đang phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, các huyện, thành phố, thị xã cần tiếp tục triển khai thực hiện quy hoạch phát triển đô thị đã được phê duyệt. Đặc biệt, thành phố Hải Dương phối hợp với các sở, ngành tiếp tục xây dựng và phát triển ở tầm cao hơn theo định hướng phát triển không gian đô thị bền vững, với 5 mục tiêu “Đô thị công thương – Đô thị sống khỏe – Đô thị sáng tạo – Đô thị đẹp, thân thiện với con người và Đô thị an toàn, an tâm”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *