(TBMK) - Ngày 8/8, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý và Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trao các quyết định bổ nhiệm cho ông Phạm Văn Trường và ông Lê Hùng Sơn

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam Đinh Tiến Dũng đã trao Quyết định số 929/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26/7/2019 về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Văn Trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính giữ chức vụ Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam.

Đồng thời, trao Quyết định số 928/QĐ-TTg ngày 26/7/2019 bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Hùng Sơn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, BHXH Việt Nam giữ chức Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng chúc mừng ông Phạm Văn Trường và ông Lê Hùng Sơn. Bộ trưởng mong muốn hai ông tiếp tục phát huy, vận dụng kinh nghiệm, kiến thức vốn có, đồng thời không ngừng học hỏi, nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.