(MK-ASEAN) – Ngày 29/7/2020, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 1138/QĐ-TTg công nhận huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Diện mạo huyện Bình Giang ngày càng khởi sắc

Phó Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo huyện Bình Giang tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Trước đó, ngày 22/7/2020, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đã ký Quyết định số 1076/QĐ-TTg công nhận huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

1 BÌNH LUẬN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *