(TBMK) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định công nhận thành phố Tân An là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Long An.

Một góc thành phố Tân An, tỉnh Long An

Năm 2007, thị xã Tân An được Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại III. Năm 2009, Chính phủ ban hành Nghị quyết về việc thành lập thành phố Tân An trực thuộc tỉnh Long An. Trải qua gần 12 năm xây dựng và phát triển, thành phố Tân An đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, hoàn thiện các tiêu chuẩn đô thị loại III và hướng đến tiêu chuẩn đô thị loại II. Đến nay, thành phố nỗ lực thực hiện 5 tiêu chí với 59 tiêu chuẩn của đô thị loại II. Ngày 05/9/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1140/QĐ-TTg công nhận thành phố Tân An đạt chuẩn đô thị loại II. Từ kết quả đạt được, người dân trên địa bàn thành phố có điều kiện tiếp cận nhiều tiện ích và hưởng thụ thành quả từ những công trình hạ tầng đô thị, công trình phúc lợi và an sinh xã hội đem lại, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Là đô thị có vị trí chiến lược quan trọng của tỉnh Long An, thành phố Tân An là cầu nối giữa hai vùng đô thị lớn là vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời nằm trong khu vực thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của đất nước.

Để hoàn thiện, nâng chất các tiêu chí sau khi được công nhận đô thị loại II, thời gian tới, thành phố Tân An tiếp tục kêu gọi đầu tư để phát triển đô thị, trong đó tập trung các dự án đô thị mới; xây dựng chương trình đầu tư nâng cấp hạ tầng cho cấp nước, xử lý rác thải, nước thải; chỉnh trang đô thị, hướng đến xây dựng thành phố thông minh và đô thị hiện đại, xanh – sạch, phát triển bền vững.