Năm 2021, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh tổ chức triển khai thực hiện công tác Khoa học quân sự theo kế hoạch nghiêm túc, hiệu quả và đạt được những kết quả đáng khích lệ trên các mặt hoạt động của công tác Khoa học quân sự trong năm.

Về nghệ thuật quân sự và nhân văn quân sự, trong năm đã chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trong tỉnh, tổ chức diễn tập Khu vực phòng thủ và diễn tập Phòng thủ dân sự theo kế hoạch trong điều kiện ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid-19.

Lãnh đạo Tỉnh ủy-UBND tỉnh, các Ban, ngành, đoàn thể, Bộ CHQS tỉnh và cán bộ Trung đoàn qua các thời kỳ dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống Trung đoàn bộ binh 736, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước (6/4/1981- 6/4/2021)

Tập trung chỉ đạo việc nghiên cứu biên soạn tài liệu phục vụ công tác huấn luyện cho các đối tượng trong lực lượng vũ trang tỉnh bảo đảm khoa học, phù hợp với đặc điểm địa phương, đơn vị. Trong năm đã nhận xét tóm tắt các luận án tiến sỹ quân sự các nghiên cứu sinh của Học viện Lục quân, Bộ quốc phòng theo đề nghị của Học viện đúng quy trình.

Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, do dịch Covid-19, các huyện, thị, đơn vị đã chủ động tổ chức hội thi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giáo án, mô hình học cụ năm 2021 có 42 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tham gia ở cấp cơ sở (20 sáng kiến, 22 cải tiến). Cấp Bộ CHQS tỉnh có 15 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật (06 sáng kiến, 09 cải tiến) của các cơ quan, huyện, thị, đơn vị gởi về tham gia Hội nghị nghiệm thu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật LLVT tỉnh năm 2021. Qua nghiệm thu, xếp loại có 06 sáng kiến, cải tiến đạt loại B, 03 sáng kiến, cải tiến đạt loại C.

Hoàn chỉnh hồ sơ giải pháp của 05 ứng viên gửi tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Đồng Xoài và tỉnh Bình Phước lần thứ VI (2020- 2021), kết quả 05/05 giải pháp đạt giải cấp thành phố Đồng Xoài (trong đó 03 giải pháp đạt giải Nhì và 02 giải pháp đạt giải Ba) và được tuyển chọn gởi dự thi cấp tỉnh. Trong năm Bộ CHQS tỉnh tuyển chọn 05 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tham dự Hội nghị nghiệm thu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật Quân khu năm 2021.

Công tác môi trường quân sự đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ chiến sỹ trong lực lượng vũ trang tỉnh nâng cao nhận thức, trách nhiệmvề bảo vệ môi trường, tập trung vào các nội dung: Phổ biến luật về Môi trường, các Nghị định của Chính Phủ về bảo vệ môi trường, các Chỉ thị, Nghị quyết của Cấp ủy, kế hoạch nhiệm vụ của người Chỉ huy.

Lãnh đạo các Ban, ngành địa phương và Bộ CHQS tỉnh, cán bộ Ban CHQS các huyện, thị, cơ quan Bộ CHQS tỉnh tham quan mô hình học cụ, giáo án huấn luyện, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lễ ra quân huấn luyện của các đơn vị trong LLVT tỉnh Bình Phước

Trong năm Quân khu 7 tổ chức kiểm tra, khảo sát Công tác Bảo vệ môi trường của Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS các huyện Đồng Phú, Bù Đăng, qua kiểm tra Quân khu đánh giá tốt. Tổ chức hoạt động Ngày hội Môi trường năm 2021 và tham gia Cuộc thi viết về những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong Công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong LLVT tỉnh, chọn gửi 10 bài dự thi về Quân khu theo kế hoạch (kết quả 01 tác phẩm đạt giải Nhì, 01 đạt giải Ba).

Các cơ quan, huyện, thị xã, thành phố, đơn vị trong LLVT tỉnh thường xuyên tổng dọn vệ sinh doanh trại, bảo đảm vệ sinh phòng dịch. Phối hợp với chính quyền và nhân dân địa phương tham gia các hoạt động trồng cây xanh ven đường, khu dân cư; thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng theo kế hoạch; Thường xuyên điều tra, nắm và xử lý kịp thời các loại chất độc, bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn.

Bộ đội Công binh tỉnh và các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh thường xuyên điều tra, nắm và xử lý kịp thời các loại chất độc, bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn. Trong năm lực lượng Công binh đã tham gia rà phá bom mìn vật nổ phục vụ xây dựng các cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an toàn cho các cơ quan, Ban, ngành trong tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, các Công ty cao su tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, tổ chức thu gom và xử lý 3,66 tấn với 187 quả bom, đạn, pháo các loại(trong đó có 08 quả bom từ 250 đến 500LBS) quá trình thu gom, xử lý bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Bộ đội Công binh Bộ CHQS tỉnh Bình Phước tổ chức thu gom và xử lý hủy nổ bom, đạn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh

Công tác lịch sử quân sự được tổ chức thực hiên chặt chẽ và đạt hiệu quả thiết thực. Đến nay 11/11 các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã tổ chức biên soạn và xuất bản xong cuốn lịch sử LLVT nhân dân huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 1945-2015, tổ chức giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn. Hướng dẫn, chỉ đạo Trung đoàn bộ binh 736 tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trung đoàn (6/4/1981- 6/4/2021) chạt chẽ, chất lượng.

Trong công tác thông tin khoa học quân sự đã thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác và sử dụng bí mật, an toàn, hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin hiện có, phục vụ kịp thời cho công tác lãnh đạo, chỉ huy, quản lý cũng như công tác chuyên môn tại các cơ quan, đơn vị. Phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Sở tài nguyên môi trường, Sở khoa học công nghệ tỉnh và một số ngành chức năng trong việc trao đổi thông tin để giáo dục, định hướng nhận thức, tư tưởng cho cán bộ chiến sỹ. Các cơ quan, huyện, thị, đơn vị trong LLVT tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng máy tính, kết nối mạng internet và bảo vệ tài liệu mật, phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ huy, cũng như công tác chuyên môn.

Công tác phối hợp hoạt động khoa học quân sự cũng đạt được kết quả thiết thực, trong năm tiếp tục tổ chức thực hiện chương trình hợp tác giai đoạn 2019-2023 giữa Bộ CHQS tỉnh với các Sở Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường tỉnh đạt hiệu quả. Tổ chức sản xuất 2.500 bộ thiết bị mắc võng chữ V trang bị cho cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh theo kế hoạch, trị giá 165.311.000 đồng (Nguồn sáng kiến Khoa học công nghệ tỉnh xét duyệt).

Năm 2021 công tác Khoa học quân sự của LLVT tỉnh có nhiều chuyển biến tốt. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, các chỉ tiêu đề ra trong năm đều hoàn thành và đạt chất lượng tốt. Quản lý tốt các hoạt động Khoa học quân sự trong LLVT tỉnh, bảo đảm cho các hoạt động Khoa học quân sự từng bước đi vào nề nếp, phục vụ kịp thời cho công tác lãnh đạo, chỉ huy, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đây là tiền đề để tổ chức thực hiện công tác Khoa học quân sự của lực lượng vũ trang tỉnh trong 2022 và các năm tiếp theo đạt hiệu quả thiết thực, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong giai đoạn mới./.

 

 

 

Theo Thượng tá Lê Huy Chung
Trưởng ban Khoa học quân sự
Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *