TBMK – Nhằm đảm bảo cho công nhân, sinh viên và người lao động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được hưởng giá điện theo đúng quy định tại Thông tư 16/2014/TT- BCT ngày 29/05/2014 của Bộ Công thương đã được ngành điện nói chung, Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa nói riêng đã triển khai rà soát lại giá bán điện cho người thuê nhà ở tại các Điện lực trực thuộc.


Trong các ngày qua, lãnh đạo Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương triển khai thực hiện một loạt các nội dung liên quan về giá bán điện cho người thuê nhà ở bằng nhiều hình thức đẩy mạnh hơn nữa trong công tác truyền thông, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về quyền được hưởng giá sinh hoạt cho sinh viên, công nhân, người lao động thuê nhà để ở; đưa các thông tin hướng dẫn thực hiện giá bán điện cho người thuê nhà để ở trên các Báo, Đài địa phương tại tỉnh Khánh Hòa, website Công ty (https://pckhanhhoa.cpc.vn) cũng như nhắn tin SMS thông báo đến các khách hàng sử dụng điện…

Thời Báo Mê Kông

Công nhân Công ty CP Điện lực Khánh Hòa kiểm tra điện tại các công tơ khách hàng sử dụng điện

Lãnh đạo Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa chỉ đạo các Điện lực chú trọng phối hợp với chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền trong tổ dân phố, phường, xã, thị trấn…thông qua các cuộc họp của các hội về nội dung nêu trên. Đồng thời, tại các địa bàn Điện lực quản lý phải được niêm yết công khai về giá điện, số điện thoại đường dây nóng của Sở Công Thương, ngành điện nhất là các dãy trọ xung quanh khu công nghiệp, khu tập trung nhiều nhà máy xí nghiệp, các khu ký túc xá của các trường Đại học, Cao đẳng…Mặt khác, các đơn vị tổ chức kiểm tra rà soát việc thực hiện áp giá điện theo đúng quy định tại Thông tư 16/TT- BCT của Bộ Công thương đã được Phòng kiểm tra giám sát mua bán điện Công ty phối hợp với các tổ kiểm tra tại 8 Điện lực trực thuộc lập kế hoạch phúc tra cụ thể cho hơn 4.500 khách hàng có đăng ký hộ phụ từ 3 chỉ tiêu điện trở lên ít nhất 01 lần trong 12 tháng.  Trong đó các đơn vị chú trọng kiểm tra việc áp giá tại các địa điểm cho thuê nhà ở cũng như giá điện chủ nhà áp dụng cho người khác thuê để kịp thời đưa ra giải pháp xứ lý phù hợp nếu chủ nhà có sai phạm về giá bán điện.

Trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của cấp trên trong việc triển khai Thông tư 16/TT- BCT của Bộ Công thương cũng như đảm bảo cho người thuê nhà để ở được hưởng giá điện sinh hoạt theo đúng quy định, Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa xác định đảm bảo quyền lợi cho đối tượng người thuê nhà để ở là một trong những nội dung trọng tâm của công tác dịch vụ khách hàng tại đơn vị trong năm 2018 cũng như trong các năm sắp tới./.

Dương Anh Minh