(TBMK) - Công nghệ vật liệu chịu lửa rất quan trọng trong việc xây dựng các công trình công nghiệp như xi măng, luyện gang thép, thủy tinh... Tuy nhiên, trong nhiều năm gần đây ngành Vật liệu chịu lửa trong nước chịu sức ép cạnh tranh gay gắt với các thương hiệu nước ngoài cũng như cạnh tranh mãnh liệt với nhau để tồn tại và phát triển. Công ty Cổ phần Tập đoàn Vật liệu chịu lửa Thái Nguyên cũng không nằm ngoài tình hình chung, vì thế cũng gặp không ít khó khăn và thách thức.

cong ty co phan tap doan vat lieu chiu lua thai nguyen dam bao tot doanh thu nam 2019
Sản phẩm của Công ty được sản xuất đúng tiêu chuẩn chất lượng.

Trong khi đó giá cả sản phẩm đưa ra thị trường tiêu thụ không tăng, nhưng nguyên liệu đầu vào cho sản xuất lại thường xuyên tăng giá. Nguyên liệu magiê oxit tăng cao liên tục trong 9 tháng đầu năm, khiến cho hiệu quả sản xuất kinh doanh xuống thấp. Mặt khác, việc đầu tư hoàn thiện các dự án mới cũng khiến nguồn vốn công ty bị ảnh hưởng. Điều này gây khó khăn và bất lợi cho việc sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Nhưng với việc phát huy truyền thống của một đơn vị có bề dày thành tích hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành đã giúp Công ty duy trì được những bạn hàng truyền thống lớn. Cùng với đó là việc thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm đẩy mạnh tiêu thụ ra thị trường, tìm kiếm bạn hàng mới.

Công ty cũng tăng cường thực hiện nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng, vật tư nguyên liệu đầu vào và các chi phí khác nhằm hạ giá thành sản phẩm. Đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm để duy trì thương hiệu của một đơn vị có bề dày truyền thống và thành tích nhiều năm liên. Tập trung đổi mới công tác quản lý, lãnh đạo, điều hành. Thực hiện tốt các quy chế nội bộ nhằm nâng cao tinh thần và ý thức trách nhiệm của người lao động. Từng bước đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu. Đảm bảo doanh thu và đời sống cán bộ công nhân viên ngày được nâng cao.

cong ty co phan tap doan vat lieu chiu lua thai nguyen dam bao tot doanh thu nam 2019
Những thành công này đã và đang góp phần tốt cho Công ty chuẩn bị thực hiện thắng lợi các muc tiêu mới trong tương lai.

Bên cạnh việc phát triển sản xuất kinh doanh, Công ty còn luôn chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động với việc xây dựng quy chế dân chủ cơ sở, quy chế lương thưởng rõ ràng. Công ty còn làm tốt công tác xây dựng Đảng và các tổ chức chính trị như Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh. Đồng thời áp dụng các biện pháp an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường tích cực.

Bằng nhiều giải pháp sáng tạo, sự cố gắng nỗ lực vươn lên, trong khó khăn thách thức Công ty vẫn đạt mục tiêu đề ra. Doanh thu 2019 đã cán đích đạt con số trên 567 tỷ đồng, nộp ngân sách 10 tỷ đồng, có lãi và ổn định đời sống người lao động ở mức lương thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng. Những thành công này đã và đang góp phần tốt cho Công ty chuẩn bị thực hiện thắng lợi các muc tiêu mới trong tương lai. Góp phần vào việc phát triển kinh tế ổn định trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.