(MK-ASEAN) – UBND tỉnh Hải Dương vừa có Quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần thương mại Sông Hàn có địa chỉ tại phường An Lưu, thị xã Kinh Môn với tổng số tiền 300 triệu đồng.

Công ty Cổ phần thương mại Sông Hàn (Công ty Sông Hàn) bị xử phạt do sơ chế và kinh doanh than, kinh doanh vật liệu xây dựng, dịch vụ bốc xếp hàng hóa tại phường Hiệp An, thị xã Kinh Môn nhưng không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt theo quy định; đã vi phạm hành chính nhiều lần.

Cùng với phạt hành chính, Công ty Sông Hàn còn bị đình chỉ hoạt động sơ chế kinh doanh than và vật liệu xây dựng tại phường Hiệp An, thị xã Kinh Môn trong thời gian 180 ngày.

Công ty Sông Hàn còn bị buộc phải có biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại, giảm thiểu tiếng ồn và xử lý nước thải, khí thải đạt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải trong thời gian 180 ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *