(TBMK) - Là một trong những doanh nghiệp khai thác than chủ công của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), nhờ không ngừng cải tiến, đổi mới công tác quản trị, đầu tư thiết bị công nghệ, tiết kiệm chi phí...Do vậy, Than Dương Huy luôn giữ vững nhịp độ tăng trưởng, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động không ngừng được nâng cao.

Theo kế hoạch sản xuất năm 2019, Công ty đào 21.800m lò chuẩn bị sản xuất; bốc xúc 6,6 triệu m3 đất, đá; khai thác 2,24 triệu tấn than nguyên khai, tổng doanh thu trên 2.540 tỷ đồng (các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh đều tăng từ 5-7% so với năm 2018). Đến hết quý III/2019, doanh nghiệp đã bốc xúc được gần 2,5 triệu m3 đất, đá, đào 15.700m lò chuẩn bị sản xuất, khai thác trên 1,65 triệu tấn than nguyên khai, doanh thu đạt trên 1.900 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động trên 15 triệu đồng/người/ tháng…

Hệ thống cơ giới hóa đồng bộ triển khai tại lò chợ TT-11-7 góp phần nâng cao năng suất, đảm bảo an toàn lao động ở Công ty Than Dương Huy

Điểm nổi bật trọng đầu tư, đổi mới công nghệ, thiết bị khai thác của Than Dương Huy là: đầu tư chuyển diện lò chợ cơ giới hóa đồng bộ, đây là lò chợ cơ giới hóa đồng bộ có công suất lớn nhất từ trước tới nay được Công ty áp dụng và đưa vào hoạt động từ năm 2016. Nếu như năm 2017, khi mới áp dụng công nghệ, sản lượng khai thác của Công ty chỉ đạt 270.000 tấn, thì đến 2018 do vận hành tốt công nghệ, đã tăng năng suất lên trên 400.000 tấn. Việc ứng dụng công nghệ hiện đại sang diện sản xuất mới đã tiết kiệm trên 11,5 triệu đồng/m lò so với vì chống thép truyền thống trước đây, đồng thời đảm bảo an toàn cho người lao động.

Việc quyết liệt đổi mới và ứng dụng nhiều giải pháp sản xuất hiện đại, đồng bộ. Than Dương Huy đã và đang duy trì tốt nhịp độ sản xuất, giữ vững danh hiệu là một trong những đơn vị dẫn đầu của Tập đoàn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *