(TBMK) – Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Công ty CP than Hà Lầm (VINACOMIN) sản xuất 2,9 triệu tấn than nguyên khai, trong đó 200.000 tấn được Tập đoàn giao thêm, tăng hơn 180.000 tấn so với thực hiện năm 2017.


Để thực hiện hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ trong điều kiện vừa sản xuất vừa chuyển diện lò chợ CGH đồng bộ 1,2 triệu tấn/năm, Công ty đã phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, hoàn thành các mục tiêu thi đua, công trình trọng điểm, đặc biệt là tập trung hoàn thành chuyển diện lò chợ CGH đồng bộ 1,2 triệu tấn/năm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, điều hành của Ban giám đốc với các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể, tinh thần thi đua lao động sản xuất, không ngừng nỗ lực phấn đấu của CNVCLĐ Công ty, kết quả 9 tháng 2018, Công ty đã sản xuất đạt 2.231.761 tấn than nguyên khai, đạt 76,78% kế hoạch năm; trong đó than khai thác hầm lò 1.766.011 tấn; than khai thác cơ giới hóa đạt 1.274.235, đạt gần 80% kế hoạch năm.

thời báo mêkong
Sản xuất tại lò chợ CGH đồng bộ công suất 1,2 triệu tấn than/năm

Đặc biệt, năng suất lao động toàn Công ty (quy đổi về than tiêu thụ) đạt 746 tấn/người – năm, bằng 107,9% kế hoạch và bằng 114% so với cùng kỳ năm 2017; thu nhập bình quân toàn Công ty đạt 12.730.000 đồng/người/tháng, bằng 107,66% kế hoạch; khối đào lò đạt bình quân 15,3 triệu đồng/người/tháng, bằng 133% kế hoạch và khối khai thác đạt 14,6 triệu đồng/người/tháng, bằng 129% kế hoạch…

Thực hiện kế hoạch phát động thi đua 90 ngày đêm sản xuất và tiêu thụ than của Tập đoàn, Giám đốc và Công đoàn Công ty đã phát động thi đua, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD quý IV và cả năm 2018 với các chỉ tiêu quý IV sản xuất 747.360 tấn than nguyên khai; trong đó than khai thác hầm lò 707.360 tấn, than khai thác lộ thiên 40.000 tấn; than tiêu thụ 631.742 tấn; đào lò CBSX 3.786 mét…; phấn đấu hoàn thành kế hoạch cả năm 2018 sản xuất 2,9 triệu tấn than nguyên khai, tăng hơn 180.000 tấn so với thực hiện 2017; trong đó: than khai thác hầm lò 2,4 triệu tấn; than khai thác lộ thiên 500.000 tấn.

Quang Việt (Cty Than Hà Lầm)