Ngày 2/2, Sở TN&MT Đà Nẵng cho hay, UBND TP vừa ra quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn về đất đai, quy hoạch, tài chính và các vấn đề liên quan khác đối với các dự án, khu đất trên địa bàn TP.

Theo quyết định này, Tổ công tác do ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng làm Tổ trưởng. Đại diện lãnh đạo Sở TN&MT Đà Nẵng là Tổ phó thường trực.

Sở TN&MT Đà Nẵng được giao làm cơ quan thường trực và bảo đảm điều kiện hoạt động của Tổ công tác tháo gỡ vướng mắt về đất đai TP Đà Nẵng. Thành viên Tổ công tác là đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan như Văn phòng UBND TP, Thanh tra TP, Sở Tài chính, Sở KH-ĐT, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, các đơn vị trực thuộc Sở TN&MT gồm Chi cục Quản lý đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Văn phòng Đăng ký đất đai.

Đà Nẵng lập Tổ công tác liên ngành tháo gỡ vướng mắc, khó khăn về đất đai

Tổ công tác có nhiệm vụ đề xuất hướng giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Đà Nẵng và thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành một cách cụ thể nhằm tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn về đất đai, quy hoạch, tài chính và các vấn đề có liên quan khác đối với các trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, phát hiện những khó khăn,vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kết luận, kiến nghị; tham mưu, báo cáo và đề xuất UBND thành phố xem xét, quyết định.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 16, HĐND khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng yêu cầu các ngành liên quan cần tập trung đề xuất và giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc pháp lý trong các dự án đất đai, tồn đọng kéo dài, giúp khơi thông nguồn lực, tạo nên nguồn thu cho ngân sách và quan trọng hơn là khắc phục tình trạng để lãng phí nguồn lực của nhà nước và doanh nghiệp; tạo niềm tin cho các nhà đầu tư chân chính, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *