(MK - ASEAN) - Để đẩy mạnh sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong năm 2021, Đà Nẵng đã đưa ra nhiều giải pháp tạo môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thông thoáng, có tính cạnh tranh cao; đẩy mạnh, thực hiện đồng bộ các giải pháp xúc tiến đầu tư hiệu quả, chất lượng, có trọng tâm, trọng điểm.

Sau đợt dịch Covid-19 xảy ra trên địa bàn thành phố vào cuối tháng 7/2020, nhiều hoạt động đầu tư, phát triển của Đà Nẵng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế và nhiều chỉ tiêu kinh tế – xã hội khác đã không thể hoàn thành như kế hoạch Nghị quyết đã đề ra…

Để đẩy mạnh sự phát triển kinh tế – xã hội địa phương trong năm 2021, Đà Nẵng đã đưa ra nhiều giải pháp tạo môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thông thoáng, có tính cạnh tranh cao; đẩy mạnh, thực hiện đồng bộ các giải pháp xúc tiến đầu tư hiệu quả, chất lượng, có trọng tâm, trọng điểm. Thu hút đầu tư gắn liền với thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao và nền kinh tế số, đẩy mạnh chuyển vốn đăng ký sang vốn thực hiện, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

Đối với việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về đất đai, quy hoạch, tài chính và các vấn đề có liên quan khác đối với các dự án, khu đất trên địa bàn thành phố, Đà Nẵng cũng đã thành lập Tổ công tác liên ngành, do ông Lê Quang Nam – Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng làm Tổ Trưởng, Tổ Phó thường trực là đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và các thành viên là đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Nhiệm vụ của Tổ là đề xuất hướng giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Đà Nẵng và thẩm quyền giải quyết của các Sở, ngành một cách cụ thể nhằm tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn về đất đai, quy hoạch, tài chính và các vấn đề có liên quan khác đối với các trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố. Phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kết luận, kiến nghị; tham mưu, báo cáo và đề xuất UBND thành phố xem xét, quyết định. Tổ có Quy chế hoạt động do Sở Tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị tham mưu.

Đối với các khó khăn, vướng mắc của dự án đầu tư xây dựng, thành lập Tổ công tác liên ngành do ông Hồ Kỳ Minh – Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Đà Nẵng làm Tổ Trưởng; Tổ Phó thường trực là bà Trần Thị Thanh Tâm – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Tổ Phó là bà Nguyễn Thị Thu Hương – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và các thành viên là đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Giám đốc các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thuộc UBND thành phố và Giám đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Nhiệm vụ của Tổ là đề xuất hướng giải quyết của UBND thành phố Đà Nẵng và thẩm quyền giải quyết của các Sở, ngành một cách cụ thể nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai của các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố. Phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kết luận, kiến nghị; tham mưu, báo cáo và đề xuất UBND thành phố xem xét, quyết định. Tổ có Quy chế làm việc và bộ phận giúp việc cho Tổ do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị tham mưu.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng có văn bản thống nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc rút ngắn quy trình, thủ tục hành chính nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục đầu tư đối với các dự án có nguồn vốn ngoài ngân sách.

Theo đó, về thời gian thẩm tra, thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư sẽ được rút ngắn từ 15 ngày còn 5-7 ngày làm việc. Đối với các trường hợp dự án phức tạp, tồn tại nhiều vướng mắc, đề nghị thực hiện nghiêm theo thời gian quy định của Luật Đầu tư năm 2020…

Có thể thấy, bằng nhiều giải pháp chủ động, cầu thị, chính quyền thành phố Đà Nẵng đang thể hiện quyết tâm cao độ trong việc “trải thảm” mời gọi nhà đầu tư; đồng thời nỗ lực tháo gỡ những khó khăn hiện hữu của doanh nghiệp trên địa bàn, nhằm tạo dựng môi trường đầu tư – kinh doanh minh bạch, thông thoáng và bền vững.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *