(MK - ASEAN) - Sau 3 ngày làm việc, chiều 18/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng vươn lên; chủ động đổi mới sáng tạo, đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững" đã bế mạc.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh, Đại hội đã tập trung thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2015 – 2020, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, với nhiều ý kiến trách nhiệm, tâm huyết, dân chủ.

Ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XIX phát biểu bế mạc đại hội.

Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nhất trí cao với dự thảo văn kiện, khẳng định văn kiện được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, đánh giá và phân tích sâu sắc những thành tựu to lớn sau đổi mới; nhất trí với tầm nhìn và định hướng phát triển, các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Đại hội thông qua Nghị quyết tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 5 năm 2020 – 2025 nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội.

Đại hội đề ra mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, con người xứ Nghệ, ý chí tự cường và khát vọng vươn lên; chủ động đổi mới sáng tạo, đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh. Tỉnh phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 – 2025 đạt 9,5 – 10,5%/năm, GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt khoảng 83 triệu đồng. Thu ngân sách đến năm 2025 đạt 26 – 30 ngàn tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021 – 2025 đạt khoảng 500 ngàn tỷ đồng. Tỷ lệ làng, bản, khối phố văn hoá đạt 71 – 73%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đến năm 2025 là 75 – 78%; đến năm 2025, có 13 bác sĩ và 39 giường bệnh trên 1 vạn dân, 93% xã, phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế, 90% trạm y tế xã có bác sĩ công tác…

Tỉnh phấn đấu đến năm 2025 có 100% đơn vị cấp huyện có tiềm lực và thế trận khu vực phòng thủ vững chắc, trên 90% đơn vị cấp xã vững mạnh toàn diện, an toàn làm chủ. Hàng năm có 90% số tổ chức cơ sở đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, phấn đấu không có tổ chức cơ sở đảng bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ; đến năm 2025 phấn đấu 100% khối, xóm, bản có tổ chức đảng, kết nạp mới bình quân hàng năm 4.500 – 5.000 đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định; đến năm 2025, chỉ số cải cách hành chính nằm trong 15 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước…

Ra mắt BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 64 đồng chí; bầu 29 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Trước nhiều thời cơ thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và nhân dân toàn tỉnh Nghệ An tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, tập trung trí tuệ, đoàn kết, đổi mới sáng tạo, khai thác tốt mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực để tạo bước đột phá mới, đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành tỉnh khá của miền Bắc và cả nước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *