(TBMK) - Với 10 dự án điện mặt trời đã được UBND tỉnh phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn 15.523 tỷ đồng, cùng 29 dự án điện gió với tổng công suất 2.502MW đã được UBND tỉnh đồng ý chủ trương nghiên cứu, khảo sát đo gió để lập dự án - Đắk Lắk đang nổi lên như một “miền đất hứa” trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2019 là tiền đề cho những thành công về thu hút đầu tư của Đắk Lắk Trong thời gian vừa qua

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk, từ năm 2016 đến hết tháng 9/2019, UBND tỉnh đã quyết định lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức quyết định chủ trương đầu tư và hình thức đấu thầu là 251 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 26 nghìn tỷ đồng. Trong đó, 9 tháng đầu năm 2019, có 44 dự án có chủ trương đầu tư, tổng vốn đăng ký 11.763,73 tỷ đồng.

Trong số 251 dự án được tỉnh Đắk Lắk lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức quyết định chủ trương đầu tư và hình thức đấu thầu thì đến nay có 63 dự án với tổng vốn đầu tư 5.053,5 tỷ đồng hoàn thành đưa vào sử dụng. Số dự án đang triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư là 151 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký 19.565,6 tỷ đồng…

Đặc biệt, trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, tỉnh Đắk Lắk đã đón nhận được nhiều dự án đầu tư. Về điện mặt trời, UBND tỉnh phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư 10 dự án, tổng vốn đầu tư 15.523 tỷ đồng. Trong đó, 5 dự án đã hoàn thành và đưa vào vận hành phát điện, tổng vốn đầu tư 4.938 tỷ đồng; 5 dự án đang triển khai thủ tục đầu tư, tổng vốn đầu tư 10.585 tỷ đồng. Các dự án được UBND tỉnh đồng ý chủ trương khảo sát, lập dự án đầu tư là 24 dự án, tổng vốn đầu tư 130.020 tỷ đồng.

Về điện gió, hiện tỉnh Đắk Lắk có 29 dự án điện gió với tổng công suất 2.502MW đã được UBND tỉnh đồng ý chủ trương nghiên cứu, khảo sát đo gió để lập dự án; trong đó, có 01 dự án Trang trại Phong điện Tây Nguyên – giai đoạn 1, công suất 28,8MW đã hoàn thành đưa vào vận hành phát điện.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có một số dự án với quy mô lớn đã hoàn thành xây dựng và đang hoạt động hiệu quả như: Nhà máy điện mặt trời Srêpốk 1 của Công ty CP đầu tư và phát triển điện Đại Hải, vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng; Nhà máy điện mặt trời Quang Minh của Công ty CP Điện mặt trời Srêpốk, vốn đầu tư 1.082 tỷ đồng; Nhà máy điện mặt trời kết hợp với nông nghiệp Long Thành Đắk Lắk của Công ty TNHH Đầu tư Long Thành Đắk Lắk 1, vốn đầu tư 1.272,5 tỷ đồng; Trang trại điện mặt trời BMT của Công ty cổ phần năng lượng tái tạo BMT, vốn đầu tư 676 tỷ đồng; Tổ hợp Khách sạn 5 sao của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên, vốn đầu tư 700 tỷ đồng…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *