(TBMK) – Hoàn thành tiêu chí 17 môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM) ở các xã vốn đã khó, song việc giữ vững tiêu chí này còn khó khăn hơn bởi ngoài vấn đề kinh phí còn liên quan tới nhiều vấn đề khác như tập quán, thói quen, ý thức của người dân…


Tổng hợp gần nhất, Đắk Lắk có 30 xã cơ bản đạt chuẩn NTM, riêng về tiêu chí số 17 có 66/152 xã đạt (chiếm 43,4%). Để giữ vững cũng như thực hiện tiêu chí môi trường rất cần sự quan tâm, góp sức của các cấp, ngành cũng như huy động mọi nguồn lực của cộng đồng dân cư, doanh nghiệp.

thời báo mêkong
Thôn Hải Châu (xã Bình Hòa, Krông Ana) vẫn chưa có nguồn nước bảo đảm vệ sinh

Trong tiêu chí 17 này đề cập đến các nội dung: số hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định; cơ sở sản xuất, kinh doanh, môi trường thủy sản, làng nghề bảo đảm quy định về bảo vệ môi trường; xây dựng cảnh quan, môi trường xanh – sạch – đẹp, an toàn…Với nhiều chỉ tiêu “con”, nên khi bắt đầu triển khai xây dựng NTM nhiều xã phải chật vật mới đạt được.

Ngô Tuấn