TBMK – Vừa qua, Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk đã chuyển giao Đề án hỗ trợ máy móc thiết bị trong sản xuất, chế biến gạo, công suất 3.000 tấn sản phẩm/năm cho Công ty TNHH MTV Cà phê 721 (xã Cư Ni, huyện Ea Kar).


Tổng số vốn thực hiện Đề án là 750 triệu đồng, trong đó, nguồn kinh phí chương trình khuyến công địa phương hỗ trợ 150 triệu đồng, còn lại là đối ứng của đơn vị thụ hưởng. Đề án đã đầu tư trang bị mới dây chuyền chế biến gạo tự động hóa theo công nghệ hiện đại, góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm gạo qua chế biến.

thời báo mêkong
Dây chuyền chế biến gạo do Sở Công thương hỗ trợ cho đơn vị thụ hưởng.

Trong năm 2018, chương trình khuyến công địa phương sẽ hỗ trợ máy móc, thiết bị cho 13 cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng.

Ngô Tuấn