(TBMK) – Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tổ chức chương trình tuyên dương cán bộ, công chức, viên chức trẻ tiêu biểu năm 2019 nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019).

Cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu Được tuyên dương tại chương trình

Tại chương trình, các đại biểu đã cùng ôn lại lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 88 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành với biết bao dấu ấn từ các phong trào hành động cách mạng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân lập nên những chiến công vang dội, từ cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại, đến công cuộc kiến thiết đất nước, xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tại chương trình, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao Cờ thi đua tặng 2 đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tuyên dương 20 gương mặt tiêu biểu, được lựa chọn từ cán bộ, công chức, viên chức trẻ tiêu biểu của 21 Huyện, Thị, Thành Đoàn và các Đoàn trực thuộc trong toàn tỉnh.

Ngô Tuấn