(TBMK) - Trong cuộc họp HĐND bất thường nhiệm kỳ 2016 - 2021 mới đây, HĐND tỉnh Đắk Nông đã tiến hành biểu quyết thông qua 9 Nghị quyết: gồm Sáp nhập đổi tên và thành lập mới thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Phê duyệt bổ sung số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Đắk Nông năm 2019...

Ngoài ra, HĐND tỉnh Đắk Nông cũng thông qua Nghị quyết đề xuất chính sách hỗ trợ đầu tư Bệnh viện Đa khoa chuyên sâu; Thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh năm 2019; Quy định nội dung chi và mức chi đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn tỉnh; Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh; Quy định giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Đắk Nông.

Đáng chú ý, trong kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Đắk Nông đã thông qua Nghị quyết Thành lập phường Quảng Thành thuộc thị xã Gia Nghĩa và thành lập thành phố Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông).

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông, bà Nguyễn Thị Hoa đề nghị, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua; gấp rút hoàn thiện các thủ tục gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập phường Nghĩa Thành và thành phố Gia Nghĩa theo đúng quy định.