(TBMK) – Báo cáo mới đây của UBND tỉnh Đắk Nông đưa ra con số hết sức ấn tượng, đó là kim ngạch xuất khẩu của tỉnh ước đạt 1.158 triệu USD, đạt 116% kế hoạch, tăng 12% so với cùng kỳ.


Nếu cách đây 15 năm khi mới thành lập tỉnh Đắk Nông, con số kim ngạch xuất khẩu nói trên có lẽ chỉ là giấc mơ thì nay đã trở thành hiện thực.

Nhìn lại năm 2004 (năm đầu tái lập tỉnh), giá trị kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt khoảng 50 triệu USD; năm 2006 đạt 130 triệu USD; năm 2007 đạt 165 triệu USD; năm 2008 đạt 195 triệu USD; năm 2009 là hơn 200 triệu USD… và đến năm 2017 vừa qua lên đến 950 triệu USD.

thời báo mêkong
Cà phê chiếm tỷ trọng xuất khẩu lớn của tỉnh Đắk Nông năm 2018

Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của tỉnh đã có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, với tỷ lệ sản phẩm qua chế biến ngày càng tăng, giảm tỷ trọng các sản phẩm thô, sơ chế. Ngoài các mặt hàng xuất khẩu truyền thống như cà phê, hồ tiêu, hạt điều, đậu phụng sấy, còn có sự đóng góp đáng kể của sản phẩm alumin. Trong số 1.158 triệu USD xuất khẩu trong năm 2018 nói trên, sản phẩm alumin chiếm tới gần 250 triệu USD…

Ngô Tuấn