(MK-ASEAN) - Vừa qua, Thứ trưởng Bộ TN-MT Lê Công Thành đã có buổi họp nghe các đơn vị báo cáo tình hình triển khai công tác quy hoạch tài nguyên nước

Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước – ông Tống Ngọc Thanh cho biết: Trung tâm đang tích cực triển khai thực hiện lập quy hoạch cho 05 lưu vực sông, trong đó có 03 quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng, Sê San và Srêpốk phải trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 12/2020 và 02 quy hoạch tổng hợp dự kiến trình trong năm 2021.

Cụ thể, đối với quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Sê San và Srêpốk, Trung tâm đã phối hợp với Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam hoàn thành hồ sơ kỹ thuật và phối hợp với Viện Chính lược, chính sách tài nguyên và Môi trường xây dựng Báo đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch.

Đối với quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng, Trung tâm đang phối hợp với Viện Chính lược, chính sách tài nguyên và Môi trường xây dựng Báo đánh giá môi trường chiến lược; dự kiến trình Bộ xin ý kiến, góp ý của các Bộ, ngành, địa phương trước ngày 25/10/2020.

Đối với 02 quy hoạch dự kiến trình năm 2021, hiện nay Trung tâm đang triển khai các nội dung theo đúng tiến độ, kế hoạch đã đăng ký như: triển khai thực hiện đánh giá khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho các ngành, địa phương; đánh giá hiện trạng và diễn biến tài nguyên nước theo kỳ quy hoạch; thiết lập hệ thống các mô hình tính toán tài nguyên nước mặt và nước dưới đất…

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh: Việc xây dựng các quy hoạch tài nguyên nước góp phần tạo ra sự thay đổi và làm nên sức mạnh tổng hợp của các đơn vị tài nguyên nước trong việc thực hiện quy hoạch, đồng thời là chìa khóa để giải quyết những yêu cầu của thực tiễn trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước. Do đó, các đơn vị chủ trì xây dựng quy hoạch cần rà soát nội dung, tăng cường trao đổi chuyên môn theo hình thức tổ chức hội thảo để khi hoàn thiện các quy hoạch sẽ đáp ứng yêu cầu quản lý tài nguyên nước hiện nay.

Đối với các quy hoạch phải trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 12 năm 2020, Thứ trưởng chỉ đạo các đơn vị chủ trì thực hiện khẩn trương hoàn thiện Hồ sơ quy hoạch để lấy ý kiến các Bộ, ngành và thực hiện các bước tiếp theo để đảm bảo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt đúng tiến độ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *