(MK - ASEAN) - Sáng nay 18/06/2020, Đảng bộ huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội diễn ra trong 03 ngày 16-18/6/2020. Đây là huyện được Tỉnh ủy Bến Tre chọn tổ chức đại hội điểm để các huyện rút kinh nghiệm. Đồng chí Phan Văn Mãi – UV.BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre dự và chỉ đạo đại hội. Tham dự đại hội về phía đại biểu khách mời có đồng chí Trương Vĩnh Trọng - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Huyện ủy Mỏ Cày Bắc đã chỉ đạo tập trung vào các khâu đột phá như: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), đoàn kết nội bộ, nêu cao tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV); Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM), phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết (NQ) thực hiện đạt và vượt (33/35 chỉ tiêu), thể hiện được tinh thần “bứt phá”.

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Mỏ Cày Bắc lần thứ XII

Huyện đã lãnh đạo quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị, đảm bảo sát hợp với đảng bộ, đưa vào sinh hoạt thường xuyên trong các cuộc họp chi bộ, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CB, ĐV. Hàng năm, Huyện ủy chọn một số nội dung của phương châm “Dân chủ – Kỷ cương – Đoàn kết – Năng động – Đổi mới” để tập trung thực hiện trong toàn đảng bộ. Từ đó, nhận thức và hành động của từng cấp ủy và trong đội ngũ CB, ĐV được nâng lên, đổi mới cách nghĩ, cách làm, thể hiện tinh thần tiến công, năng động, sáng tạo.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Mỏ Cày Bắc tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng toàn diện, tập trung chất lượng, nâng cao giá trị gia tăng gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực và xây dựng nông thôn mới (NTM). Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng phát triển khá tốt. Giá trị sản xuất tăng bình quân 15,02% (NQ 8,1%). Giá trị sản xuất của ngành và kim ngạch xuất khẩu ước đạt 65,82 triệu USD, tăng 12,5 lần so với nhiệm kỳ trước. Thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển đa dạng, giá trị sản xuất tăng bình quân 13,72%/năm (NQ 11%).

BCH Đảng bộ huyện Mỏ Cày Bắc nhiệm kỳ 2020 -2025 ra mắt

Giao thông nông thôn và thủy lợi có bước phát triển. Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội 6.448 tỷ đồng (vượt 8,6% so với NQ). Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện được quản lý, sử dụng tập trung cho các công trình hạ tầng trọng điểm. Đến nay, huyện có 4 xã được công nhận đạt chuẩn xã NTM, các xã còn lại đạt từ 11 – 14 tiêu chí. Hiện tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 3%, bình quân hàng năm giảm 1% (NQ giảm từ 1 – 2%/năm).

Với phương châm hành động “Dân chủ – Kỷ cương – Năng động – Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mỏ Cày Bắc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra các chỉ tiêu cụ thể: Phát triển mới từ 300 – 350 đảng viên. Tỷ lệ TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hàng năm đạt 95% trở lên; Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân đạt 11,12%/năm. GRDP bình quân đầu người 85 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 15%/năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%; Tạo việc làm mới 6 ngàn người; đưa 500 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Tỷ lệ hộ nghèo dưới 3%. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%. Đến cuối nhiệm kỳ, huyện Mỏ Cày Bắc đạt chuẩn NTM.

Đại hội tiến hành bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mỏ Cày Bắc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 40 đồng chí, BTV 13 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Trung đắc cử Bí thư Huyện ủy. Thay mặt BCH, BTV Đảng bộ huyện Mỏ Cày Bắc khóa mới, đồng chí Nguyễn Văn Trung hạ quyết tâm phát huy tinh thần “Đồng Khởi mới” tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đề ra, góp phần thiết thực vào sự phát triển chung của tỉnh Bến Tre./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *