(MK-ASEAN) – Ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 15 đồng chí là các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI và Đoàn Thư ký gồm 2 đồng chí.

Sáng nay (25/10), sau lễ dâng hương tại Đài Liệt sĩ thành phố Hải Dương, 350 đại biểu đại diện cho hơn 107 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Hải Dương đã bước vào buổi làm việc đầu tiên tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVI, trưởng các đoàn đại biểu dự Đại hội viếng, dâng hương tại Đài Liệt sĩ thành phố Hải Dương

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt một số nội dung về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hải Dương cùng các đại biểu trước giờ làm việc của Đại hội

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ vừa qua, với quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh; sự đoàn kết, nêu cao ý chí, khát vọng với bước đi vững chắc, sự lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết, sáng tạo, đổi mới và đúng hướng của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, công tác tổ chức đại hội các đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở trong toàn tỉnh đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh; quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội được thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên.

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nhất trí, giữ vững nguyên tắc tập trung, dân chủ, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế; thực hiện tốt nội dung, chương trình của Đại hội, làm cho Đại hội thật sự là đại hội “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương quán triệt một số nội dung về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sau phần phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, Đại hội đã bầu ra Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 15 đồng chí là các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI gồm:

1- Đồng chí Nguyễn  Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

2- Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

3- Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

4- Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy

5- Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

6- Đồng chí Đặng Việt Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

7- Đồng chí Lê Văn Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

8- Đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

9- Đồng chí Nguyễn Văn  Phú, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

10- Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

11- Đồng chí Vương Đức Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

12- Đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

13- Đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh

14- Đồng chí Nguyễn Huy Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

15- Đồng chí Lê Đình Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hải Dương

Đoàn Thư ký Đại hội gồm:

1- Đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

2- Đồng chí Hoàng Văn Thực, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội, Đoàn Thư ký Đại hội và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu

Cũng trong ngày làm việc hôm nay, các đại biểu đã trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Mục đích của việc xây dựng Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII với nội dung là các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và nguồn lực để triển khai thực hiện từ đó tạo ra sự lan tỏa và động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh. Trên cơ sở các chương trình đã được xác định, xây dựng các nghị quyết chuyên đề, kế hoạch, đề án, dự án phù hợp để tổ chức thực hiện; đồng thời phân công rõ trách nhiệm cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp thực hiện từng nội dung công việc; xác định rõ nguồn lực, rõ lộ trình, thời gian hoàn thành cụ thể…

Quang cảnh Đại hội

Đồng thời, Đoàn Chủ tịch Đại hội thông báo việc chia 08 tổ thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; góp ý kiến vào Báo cáo chính trị, dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *