(TBMK) – Qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2019, đến nay, toàn tỉnh Nghệ An đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, thay đổi diện mạo khu vực nông thôn.

Phong trào thi đua “Nghệ An chung sức xây dựng nông thôn mới” thực hiện trong giai đoạn 2010-2019 đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị từ các cấp, các ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và đặc biệt là cộng đồng người dân tích cực tham gia.

Mô hình sản xuất rau sạch của HTX rau củ quả an toàn Nam Anh, huyện Nam Đàn

Với sự chỉ đạo quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở, sự đầu tư nguồn lực đúng trọng tâm, trọng điểm nên kết quả xây dựng NTM mà Nghệ An đạt được rất đồng đều và toàn diện.

Đến nay, toàn tỉnh Nghệ An có 259/431 xã đạt 19/19 tiêu chí, trong đó có 225 xã được UBND tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 52,20%. Trong 225 xã nông thôn mới có 4 xã thuộc huyện nghèo 30a; 2 xã biên giới; có 30 xã có đồng bào dân tộc thiểu số; 87 xã có đồng bào giáo dân.

Bên cạnh đó, 3 đơn vị đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là thị xã Thái Hòa, thành phố Vinh, huyện Nam Đàn. Hiện tại, huyện Yên Thành đã có 38/38 xã đạt chuẩn nông thôn mới và đang hoàn thiện hồ sơ trình tỉnh thẩm tra và trình Trung ương thẩm định.

Tỉnh cũng đã lựa chọn ra 3 xã để thực hiện thí điểm là xã Kim Liên (huyện Nam Đàn); xã Sơn Thành (huyện Yên Thành); xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu. Đến nay, xã Kim Liên đã đạt 18/19 tiêu chí, xã Sơn Thành đã đạt 18/19 tiêu chí, xã Quỳnh Đôi đã đạt 19/19 tiêu chí theo tiêu chí hướng dẫn nông thôn kiểu mẫu.

Xã Đức Sơn huyện Anh Sơn tổ chức đón Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới

Năm 2020, Nghệ An tiếp tục phấn đấu có thêm 25 xã đạt chuẩn, nâng tổng số xã đạt chuẩn của toàn tỉnh lên trên 65%.

Trong 10 năm qua, tỉnh Nghệ An đã huy động được hơn 56 nghìn tỷ đồng từ Trung ương, các chương trình, dự án, các đơn vị, doanh nghiệp… để thực hiện xây dựng NTM.

Từ năm 2010 đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng, nâng cấp được 10.160,4 km đường giao thông nông thôn các loại với tổng kinh phí 13.071,19 tỷ đồng.

Thành tựu rõ nhất trong quá trình thực hiện xây dựng NTM ở Nghệ An là tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp với trọng tâm là đầu tư phát triển các cây trồng, vật nuôi chủ lực và có lợi thế của tỉnh. Chương trình đã hỗ trợ xây dựng được 1.309 mô hình, trong đó có 763 mô hình đạt hiệu quả cao, có tính nhân rộng (chiếm 58%).

Các mô hình sản xuất có ứng dụng công nghệ như: mô hình rau màu tại xã Nam Anh, Nam Xuân, mô hình trồng cây ăn quả sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt tại các xã Nam Lộc, Nam Thanh; mô hình nuôi gà ác liên kết tại xã Nam Nghĩa…

Đặc biệt, trong thời gian qua, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 1/6/2017 về việc ban hành Bộ tiêu chí thôn bản nông thôn mới áp dụng trên địa bàn các xã miền núi giai đoạn 2017-2020. Qua 3 năm thực hiện chương trình nông thôn mới thôn/bản trên địa bàn 11 huyện miền núi, đã có 674 thôn/bản được UBND các huyện công nhận.

Qua gần 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2019, Nghệ An đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, thay đổi diện mạo khu vực nông thôn, khẳng định kết quả phong trào xây dựng nông thôn mới trong những năm qua là rất quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và được xác định là chương trình trọng tâm giai đoạn 2010 – 2020.

UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo các cấp thực hiện một cách quyết liệt, mạnh mẽ từ cấp tỉnh đến cơ sở, thường xuyên bám sát cơ sở để kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Qua đó, tỉnh chủ động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

Phong trào làm đường giao thông nông thôn là điểm nhấn trong Chương trình xây dựng nông thôn mới ở Nghệ An

Trong sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản, đã có nhiều bước tiến mới về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa và áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; nhiều mô hình mới đã và đang được nhân rộng, phát huy hiệu quả, giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích không ngừng tăng lên.

Kinh tế nông thôn dần chuyển dịch theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Các làng nghề chế biến nông sản được hình thành và mở rộng, tạo thêm việc làm tại chỗ cho người dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh giảm nghèo bền vững ở nông thôn.

Xây dựng nông thôn mới đã và đang từng bước góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, chất lượng các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa tiếp tục được nâng cao; thu nhập và điều kiện sống của nhân dân tiếp tục được nâng lên.

Nhiều địa phương đã quyết tâm, nỗ lực cao trong việc phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới và huyện nông thôn mới, tạo động lực rất lớn để triển khai chương trình.

Vai trò của các tổ chức Đảng, chính quyền được phát huy, dân chủ ở nông thôn được nâng lên về chất. Ở những nơi xây dựng nông thôn mới thành công, niềm tin của người dân vào các chủ trương, chính sách, sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền được nâng cao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *