(MK – ASEAN) – Quảng Trị sẽ cần huy động các nguồn lực đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trước nhu cầu chuyển đổi số.

Dịch COVID-19 thúc đẩy quá trình chuyển đổi số diễn ra nhanh hơn, mạnh hơn. Theo một khảo sát của Viện Phát triển doanh nghiệp, trước dịch COVID-19, hơn 50% doanh nghiệp ứng dụng các công nghệ số. Từ khi xảy ra dịch, thêm hơn 25% doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số. 

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp hoạt động theo phương thức truyền thống gặp khó khăn vì dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp dễ bị tổn thương và chậm chuyển đổi nên họ phải dùng đến chuyển đổi số để hoạt động kinh doanh hiệu quả. Các doanh nghiệp ở Quảng Trị cũng nằm trong bối cảnh đó, rất cần cơ chế, hạ tầng chuyển đổi số hiệu quả để đẩy mạnh năng lực hội, cạnh tranh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị – ông Hà Sỹ Đồng phát biểu tại buổi làm việc với Tập đoàn ViettelPhó Chủ tịch Thường trực Hội Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam – ASEAN (VASEAN), ông Bùi Tường Lân nhận định, Quảng Trị đang đứng trước nhiều cơ hội để hợp tác phát triển như nằm trên vị trí trung tâm của Hành lang kinh tế Đông – Tây, hạ tầng giao thông đang dần hoàn thiện… Là cửa ngõ ra biển Đông của nhiều DN Lào trên hành lang kinh tế Đông – Tây, Quảng Trị cần có một nền tảng quản trị tốt hơn nữa, trong đó chuyển đổi số chính là chìa khóa để nâng cao năng lực hội nhập, cạnh tranh trong bối cảnh số hóa toàn cầu.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số ở Quảng Trị còn bộc lộ một số hạn chế: Hạ tầng kỹ thuật được đầu tư dàn trải và thiếu đồng bộ. Các doanh nghiệp của tỉnh chưa chủ động trong việc tiếp cận, ứng dụng, phát triển công nghệ hiện đại; quy mô kinh tế số còn nhỏ; việc chuyển đổi số đặt ra nhiều thách thức cả về kinh tế và xã hội, nhất là ở các vùng khó khăn, miền núi, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số…  

Cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin còn bất cập, số doanh nghiệp công nghệ thông tin phục vụ quá trình chuyển đổi số chưa nhiều…

Từ thực tiễn đặt ra vấn đề cấp bách là thực hiện chuyển đổi số nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị, trong sản xuất của các doanh nghiệp và đời sống của nhân dân. 

Rất cần đẩy mạnh phát triển chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của các cơ quan nhà nước; phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số. 

Để thực hiện chuyển đổi số thành công, sẽ cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong thực hiện chuyển đổi số. Xây dựng chiến lược, kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh theo hướng toàn diện, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế gắn với khai thác và phát huy có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh; giá trị truyền thống văn hóa, lịch sử của vùng đất và người Quảng Trị. 

Xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh, tạo nền tảng triển khai ứng dụng, phát triển CNTT và xây dựng chính quyền số. Phát triển nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu; xây dựng nền tảng mạng lưới thiết bị kết nối internet về nông nghiệp, giao thông, du lịch và môi trường; triển khai nền tảng trí tuệ nhân tạo trong việc phân tích an ninh trật tự, giao thông; triển khai nền tảng kết nối dịch vụ số hóa; đảm bảo tính an toàn dữ liệu, truy vết dữ liệu. 

Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng về thực hiện chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động; có cơ chế, chính sách tăng cường xây dựng đội ngũ chuyên gia công nghệ số, nhân lực CNTT chất lượng cao, góp phần thúc đẩy nhanh việc chuyển đổi số trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp. 

Xây dựng, hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng tại các cơ quan, đơn vị; thực hiện số hóa, tạo lập các cơ sở dữ liệu, các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc tiếp cận và sử dụng tài liệu lưu trữ của các cơ quan nhà nước.

Mặt khác, xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận và sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ trên nền tảng số. Thúc đẩy chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, thay đổi quy trình sản xuất, tăng cường áp dụng các giải pháp công nghệ hiện đại, tạo ra các mô hình sản xuất mới hiệu quả hơn, từng bước chuyển dịch sang phương thức sản xuất mới trên nền tảng số. 

Quảng Trị sẽ cần huy động các nguồn lực đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp và sự chuyển đổi của chính quyền điện tử; ưu tiên các hệ thống thiết bị thu thập, lưu trữ, xử lý, bảo vệ dữ liệu, trung tâm tích hợp dữ liệu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *