(TBMK) – Sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư (BCĐ Đề án 896) đã chủ trì cuộc họp BCĐ.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Đề án này có vai trò rất quan trọng trong việc đổi mới và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm công khai, minh bạch và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu Tại cuộc họp

Theo báo cáo của Văn phòng BCĐ, kết quả thực hiện Đề án 896 năm 2018, đã có 14 nhiệm vụ thực hiện đúng tiến độ, đạt hiệu quả và có 5 nhiệm vụ chưa thực hiện đúng tiến độ (do nguyên nhân khách quan)…

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo của Văn phòng BCĐ cũng nêu lên những hạn chế cần được khắc phục như: Kinh phí đầu tư công trung hạn cho dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa được bố trí đầy đủ để thực hiện; việc tổ chức xử lý dữ liệu khối lượng lớn, thời gian ngắn, thiết bị máy móc chưa được trang bị, ảnh hưởng lớn đến tiến độ; việc thu thập thông tin dân cư vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phát sinh nhiều sai lệch về thông tin giữa các giấy tờ tuỳ thân của công dân do công tác trao đổi thông tin giữa các cơ quan chưa chặt chẽ.

Các bộ, ngành, địa phương còn gặp nhiều lúng túng, khó khăn trong quá trình triển khai Đề án 896 vì quy trình kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin dân cư giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu chuyên ngành còn phụ thuộc lớn vào việc khai thác dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong khi đó Chính phủ đã ban hành các nghị quyết đơn giản hoá TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của các bộ, ngành nhằm cải cách TTHC, giảm giấy tờ công dân.

PV