(MK-ASEAN) – Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án chương trình quốc gia “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức khảo sát thực trạng sản phẩm và chủ thể tham gia Chương trình OCOP năm 2020. Qua kết quả rà soát, tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 25 chủ thể, với 33 sản phẩm dự kiến tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện.

Theo đó, ngành chuyên môn đã tổ chức 11 lớp đào tạo, tập huấn, với 364 lượt người tham dự cho cán bộ quản lý thực hiện Chương trình OCOP các cấp và các chủ thể tiềm năng nắm những quy trình, trình tự, thủ tục, hướng dẫn cụ thể các bước triển khai thực hiện Chương trình OCOP, lập hồ sơ đăng ký tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. Đồng thời, thuê Công ty TNHH Công nghệ Nho Nho thực hiện thí điểm mỗi huyện 1 sản phẩm để làm mẫu cho các địa phương làm cơ sở thực hiện, gồm: HTX Nông nghiệp và Thủy sản Ông Muộn, xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau; HTX Dịch vụ Sản xuất Lúa – Tôm Trí Lực, xã Trí Lực, huyện Thới Bình; HTX Bồn bồn Đông Hưng, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước; HTX Nuôi cua Tân Hiệp Phát, xã Lâm Hải, huyện Năm Căn; HTX Hưng Hiệp Tiến, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân. Ngoài ra, còn có 04 cơ sở sản xuất là Khô cá bổi Tư Hùng, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời; Chả cá phi Bảy Thơ, xã Tạ An Khương Nam, huyện Đầm Dơi; Chuối sấy dẻo Minh Quân, xã Khánh Thuận, huyện U Minh; Đũa đước Chí Nguyện, xã Viên An, huyện Ngọc Hiển.

Công tác tuyên truyền, quảng bá sản phẩm OCOP tại các vùng nông thôn.

Từ đó, hoàn thiện bộ hồ sơ đăng ký tham gia Chương trinh OCOP theo quy định để tham gia chấm điểm, công nhận sản phẩm OCOP năm 2020, song song với việc hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện sản phẩm với các khâu như: ghi nhãn, kiểu dáng bao bì, truy xuất nguồn gốc, câu chuyện sản phẩm, phương án sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên kết, xây dựng website… để nâng hạng trong năm 2021. Qua đó, tạo điều kiện hỗ trợ xúc tiến thương mại, hướng dẫn các thủ tục và trình tự đăng ký tham gia các hội chợ, đưa hàng vào các siêu thị.

Để sản phẩm đáp ứng các tiêu chí của Trung ương quy định và yêu cầu của thị trường, phù hợp thị hiếu người tiêu dùng, công tác chuẩn bị tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia OCOP đối với cấp huyện, tỉnh Cà Mau phân công các Tổ Tư vấn giúp việc, tổ chức thẩm định các hồ sơ tham gia đánh giá và tham mưu cho Hội đồng cấp huyện tổ chức đánh giá, phân hạng theo quy định.

Sản phẩm bồn bồn Cái Nước – Cà Mau được đưa vào Chương trình OCOP.

Bên cạnh những thuận lợi và khó khăn, ngành chức năng tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau chỉ đạo Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện chậm nhất đến ngày 20/10/2020, hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp tỉnh chậm nhất đến ngày 30/10/2020 để đánh giá, phân hạng cấp tỉnh trong tháng 11/2020. Đồng thời, bố trí lịch họp Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh trước ngày 20/11/2020 để đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP vòng 1, cuối tháng 11/2020 tổ chức đánh giá vòng 2 và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận sản phẩm OCOP tỉnh Cà Mau trong trung tuần tháng 12/2020 để tìm ra sản phẩm OCOP chủ lực của địa phương./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *